*Nettavisen* Nyheter.

Abildsø kan feire jubileer

STAUTE KARER: A-laget i 1931. Foto fra «50-års jubileumsskrift til Abildsø I.L.»

Både denne og neste ukes «Aktuell Historie» er viet til Abildsø, og en imponerende rekke av jubileer:

Klikk på bildet for å forstørre.

ENDELIG: Først etter en kamp kom det buss til Abildsø. Foto: Foto utlånt av Oslo Byarkiv (oslobilder.no).

Klikk på bildet for å forstørre.

TIL SKOGS: Provisorisk hytte i Abildsøskogen. Foto er fra Byplankontorets arkiv – utlånt fra Oslo Byarkiv. Flere historiske bilder på oslobilder.no.

Østre Aker Arbeiderparti ble stiftet 18. juni 1901 (110 år).

Abildsø Arbeiderparti ble stiftet i 1911 (100 år).

Abildsø Arbeiderforening ble stiftet 2. juli 1911 (100 år).

Abildsø Arbeideridrttslag ble stiftet 3. sept. 1931 (80 år).

Abildsø Vel ble stiftet i 1926 (85 år).


En medarbeider i Nordstrands Avis beskriver 23. desember 1930 en busstur til Abildsø. Han kaller Abildsø for sognets stebarn for kretsen mangler veier, sunde boliger, vannledninger og kloakker:

«Jeg ser på mine medpassasjerer – en stor del av dem er arbeidsklædte mannfolk i sin beste alder, med grove hender og lukkede ansikter – arbeidets og slitets representanter. Resten av klikken i bussen er kvinnfolk – unge jenter som kommer fra fabrikker og butikker i byen og hist og her en kone med veske og pakker som kan være fruer med hjem og mann og barn og ansvar.

Hist og her langs veien gjør bilen en stopp, den hyggelige chaufføren synes å kjenne sine folk og vet hvor de skal av. Han svinger opp døren og gjør plass for avstigning, kurver og pakkenelliker som han har tatt vare på underveis blir langet ut efter eierne, og alle får nogen velvalgte ord med på kjøpet. Der smiles og skravles, og døren svinges atter igjen – bussen går videre.

Journalisten går av på Abildsø og husker plutselig et par strofer fra en velkomstsang:

Du tolke skal i tale og skrift

Det vellene kaller god bedrift.


Vellets problemer er de samme her som i alle andre velforeninger i Aker – veier, vannledninger, kloakker, belysning og lignende. Men for Abildsø er disse problemer kanskje av langt større betydning enn noe annet sted i sognet. Nybyggerstrøk som det er, med en ikke ubetydelig hyttebebyggelse, mangler det praktisk talt alt det som heter gode veier, vann- og kloakker. Veiene er i høstbløten praktisk talt ufremkommelige. Det er nok nogen som går den lange veien ned til bygrensen og noen cykler, men det er ikke mange.

18. juni 1901 var det et møte i et forsamlingslokale «Fjeldstua» – ca. 20 minutters gange fra Bryn stasjon – og her ble Østre Aker Arbeiderparti stiftet med 60 medlemmer.

Lagerarbeider Herman Jess ble soknepartiets første formann. Johan Henrik Meyer tok seg av partiarbeidet på Nordstrand, hvor han hadde slått seg ned. Han kom fra fattige kår i Vestjylland, var sauegjeter, ble smed, men kom til Norge uten utdannelse og med to tomme hender og arbeidet seg opp til å bli en industriherre innen trikotasjeindustrien ved Akerselva med 180 ansatte. Han bodde på Nedre Bekkelaget der han datter fremdeles bor, hun er 90 år gammel, men svært så sprek.

Partiprogrammet

Det første kommuneprogram-met satte avholdssaken fremst, kommunen skulle overta all rusdrikkhandel, deretter kom fritt skolemateriell. Som tredje post på programmet, kom krav om at kommunen skulle yte lån til Egne Hjem (sosial boligbygging) og legge inn vann for alle huseiere som ønsket det.

Meyer ble formann

I 1908 ble kommunepartiet for hele Aker dannet med Meyer fra Nordstrand som første formann. Ved valget i 1920 seiret Arbeiderpartiet i Østre Aker.

Abildsø partiforening

Oppsal fikk egen partiforening i 1910 og året etter, i 1911, altså for 100 år siden i år, fikk Abildsø også sin egen partiforening. Jeg vet ikke om jubileet blir feiret.

Abildsø Arbeiderforening

2, juli 1911 ble denne foreningen stiftet, det var nok nå en tid med sterk fremvekst av faglige aktiviteter. For å ha møtelokale, ervervet man et tidligere grisehus som sto der Brattlikollen T-banestasjon nå ligger og ved hjelp av 5.281 dugnadstimer ble det første Folkets Hus reist. I 1933 brant huset og ble totalskadet.

Ungdomslaget tok navnet «Brand» siden lokalet lå ved Brandfjeld. Haakon og Per Lie som bodde ved Holtet var med og Haakon var lagets formann i at par år. Han innsats som sekretær for moderpartiet er vel kjent.

Det var Abildsø Arbeiderforening og Abildsø idrettslag som 19. mars 1959 inviterte til møte om vern av områdene ved Østensjøvannet og som vel etter mange års arbeid har resultert i et imponerende vern av et stort område.

Velforeningen ble stiftet i 1926 og kan således i år feire sitt 85-års jubileum. Ved 10-årsjubileet gikk folk av huse til et arrangement i det nyreiste Folk-ets Hus. Det vanket stek med grønnsaker og øl og dram og iskrem og kaffe og kaker og attpå til underholdning av stedets folk, alt sammen for kr. 3,50.

Ved 50-årsjubileet ble det sagt at området tilhører en forholdsvis privilegert bydel med pene hus og pene haver og at man i høy grad nyter godt av parkvesenets og andre offentlige veseners oppmerksom-het og velvilje. Her er et samfunn av godt etablerte funksjonærer, gjerne akadem-ikere og med et forholdsvis sterkt innslag av folk i offentlig tjeneste. Men en skal ikke bla lenge i gamle protokoller før en ser at Abildsø-beboerne oppfattet seg selv som stebarn og i opposisjon.


Kilder:
Nordstrands Avis fra 23. desember 1930.
«Der eplene gror» Abildsø Arbeiderforening gjennom 70 år.
«Abildsø Vel 50 år», jubileumsskrift
«50-års jubileumsskrift for Abildsø I.L.»
Informasjon fra Bjørn Gaarder, en takk til ham.

SE FLERE HISTORISKE BILDER PÅ OSLOBILDER.NO

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.