*Nettavisen* Nyheter.

Adamstuen i støpeskjeen

Foto: Oslo kommune

Samferdselsetaten ønsker å lage en finere plass og bedre trikkeholdeplasser på Adamstuen. Våren 2009 starter detaljplanleggingen.

Samferdselsetaten ønsker å oppgradere plassen på Adamstuen, samt å bedre tilgjengeligheten på trikkeholdeplassen.

Store forandringer

Høsten 2008 ble det utarbeidet et forprosjekt for Adamstuen. Dette viser at om man fjerner vendesløyfen for trikk og endrer plassering av buss- og taxiholdeplassene, så kan vi få en stor plass tilgjengelig på Adamstuen, samt mulighet for å oppgradere trikkeholdeplassen til å bli tilgjengelig for alle.

Vendesløyfen vil bli erstattet av et kryssingsspor i grønttraséen i Sognsveien.

Byrommet på Adamstuen skal bi mer avgrenset. Både drosje-og bussholdeplassene skal omplasseres. Det er satt av plass til tre meter brede trikkeperronger i forprosjektet.

Kaotisk i dag

Byrommet på Adamstuen oppleves i dag som kaotisk og uryddig. Krysset er svært utflytende og selve plassen har mange funksjoner.

Her finnes drosje-og bussholdeplasser med hvert sitt privatfinansierte skur, returpunkt, bysykkelstativ, telefonkiosk samt mange benker som er spredd utover plassen. Kafeer på begge sider av Ulevålsveien bruker fortauet som uteservering, mens selve plasen står gjerne ubrukt.

Prosjektfolkene mener byrommet på Adamstuen har stort potensial til å utvikles til et bedre og mer funksjoneltbyrom enn det er i dag.

Byråd for byutvikling har beviliget penger til plassoppgraderingen som en del av handlingsprogrammet for torg og møteplasser.

Oppgradering av trikkeholdeplassen er en del av Oslo kommunes systematiske arbeid for bedret tilgjengelighet til kollektivtrafikken.

Oppgradering av trikkeholdeplassen vil bli finansiert av kollektivmidler. Våren 2009 vil Samferdselsetaten vil starte arbeidet utforming av plassen og lage forslag til reguleringsplan for området.

Det er ventet at dette arbeidet vil pågå gjennom 2009. Oppstart av byggearbeider er forventet tidligst våren 2010.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.