Gå til sidens hovedinnhold

Advarer mot ulovlig bruk av fyrverkeri

Fra nyttår 2008/2009 er det forbud mot fyrverkeriraketter.

OSLO: Politiet advarer nå mot ulovlig bruk av fyrverkeri. For å hindre skader på personer og materielle verdier, blir det nå forbud mot raketter med styrepinne. I tillegg blir det forbud mot fyrverkeri som ser ut som leketøy.

Det blir dermed ikke lenger lov verken å selge eller bruke slikt fyrverkeri. Forskriftsendringene er vedtatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Unntak

Annet fyrverkeri vil fortsatt være lovlig, som for eksempel effektbatterier og fontener med mer, fordi disse anses tryggere i bruk enn raketter med styrepinne. Forbudene omfatter ikke salg til profesjonelle aktører.

- Vi må redusere skadene etter oppskyting av fyrverkeri, og bidra til at nyttårsfeiringen oppleves som en trygg og god innledning til et nytt år, sier justisminister Knut Storberget til Regjeringen.no.

På bakgrunn av alle rakettskadene etter nyttårsfeiringer tok han initiativ til en evaluering av gjeldende regelverk.

Mange skader

Hvert år blir flere personer skadet av fyrverkeri, og forrige nyttår økte skadetallene. Raketter er oppgitt som årsak i 68 prosent av skadetilfellene.

I 2006/2007 ble 128 personer registrert skadet av fyrverkeri. Etter nyttårsfeiringen 2007/2008 ble det registrert 155 personskader.

De fleste skader knyttet til fyrverkeri er overfladiske brannsår, øyeskader og mindre kutt. Men det er også registrert alvorlige øyeskader, sterke forbrenninger og ødelagte hender og fingre.

Dødsfall knyttet til fyrverkeri har også forekommet. I tillegg kommer materielle skader, blant annet som følge av branner.

En spørreundersøkelse av Synovate MMI viser at 70 prosent av de spurte støtter forbudet mot å skyte opp raketter med styrepinne. Justisdepartementet vil følge utviklingen over tid, og vurdere om de igangsatte tiltakene er tilstrekkelige for å få ned antallet skader.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot