*Nettavisen* Nyheter.

Advarer styret i Samfunnshus Vest

Elin Horn Galtung hyllet 100 år med Røa Vel, men kom til slutt med en advarsel til Samfunnshus Vest. Foto: Vidar Bakken

På nettverksmøtet i Røa Vels regi advarte BU-leder Elin Horn Galtung (H) styret i Samfunnshus Vest. Festeavtalen med Oslo kommune kan gå tapt om ikke formålet med virksomheten blir etterlevd.

Klikk på bildet for å forstørre.

Røa vels leder, Anders Moland, informerte om striden i styret i Samfunnshus Vest og oppfordret alle til å tegen andeler i samfunnshuset. Foto: Vidar Bakken

RØA: Under middagen knyttet til nettverksmøtet, ble Røa vels virksomhet og betydning for lokalsamfunnet gjennom 100 år hyllet av de mange talerne.
Leder av bydelsutvalget, Elin Horn Galtung, gjorde det samme, men hadde et tillegg om Samfunnshus Vest, hvor middagen ble holdt.

– Uakseptabelt

– Jeg er opptatt av at Samfunnshus Vest oppfyller de forpliktelser som er knyttet til festeavtalen med Oslo kommune, som eier tomten. Formålet med virksomheten skal primært være å legge til rette for formål til beste for bydelene her i vest, altså samfunnsnyttige kulturelle tilbud. Den delen av festetomten mot Røa bad må utnyttes til dette formålet. Dette er et ønske fra bydelens politikere, beboere, fjorårets vedtak i Årsmøtet for Samfunnshus Vest og ikke minst Røa Vel at tomten skal bygges ut til nettopp bydelenes beste. Dette er i tråd med Bystyrets vedtak i Regulering for Røa – bymessig fortetting.

– Hvis styret i Samfunnshus Vest ikke er i stand til å følge opp dette vil jeg be bydelsutvalget om å støtte et forslag til Bystyret om at festeavtalen for denne tomten blir avsluttet med Samfunnshus Vest, slik at andre kan få anledning til å ivareta formålet for kommunen å feste bort tomten. For Høyre i bydelsutvalget er det i hvert fall helt uakseptabelt at «indrefilet» tomten på Røa blir stående ubenyttet på grunn av et mindretall i styret for Samfunnshus Vest, sa Horn Galtung.

Les også: Vill vest på Samfunnshuset

Vil ikke gå

Hun tok ikke stilling til striden i Samfunnshus Vest, hvor styret har uttrykt mistillit til sittende styreleder Randulf Riderbo og bedt ham gå av som styreleder. Det var blant annet på grunn av at han ga en høringsuttalelse som var kritisk til deler av reguleringsforslaget som styret selv hadde fremmet. I reguleringsforslaget inngår også planer om en kulturhusdel. Høringsuttalelsen ble gitt uten styrets vitende.

Riderbo har nektet å gå av, og et ekstraordinært årsmøte skal ta stilling til saken. Det hører med at med innkallingen til årsmøtet fra styreleder fulgte et mistillitsforslag fra en del av leietakerne i Samfunnshus Vest mot de samme styremedlemmene som har uttrykt mistillit mot styreleder. I det siste mistillitsforslaget rettes det sterke beskyldninger mot styremedlemmene, også fra en leietaker som har vært i direkte konflikt med styreflertallet.

Tegne andeler

På møtet tirsdag oppfordret leder av Røa Vel, Anders Moland, alle om å tegne andeler i Samfunnshus Vest, slik at de kan få stemmerett på det ekstraordinære årsmøtet.

– Det vil få avgjørende betydning for planene vi i mange år har jobbet for, nemlig et kulturhus på Røa, sa Moland.

Røa Vel oppfatter det slik at styreleder Randulf Riderbo aktivt motarbeider planene om kulturhus og er mer opptatt av leietakerne og den kommersielle siden av driften. Riderbo har tidligere sagt at han kun ivaretar samfunnshusets interesser gjennom sitt engasjement. Velet er skeptisk til det har vært en stor gruppe næringsleietakere som frem mot årsmøtet har tegnet seg som andelseiere i Samfunnshus Vest og at leietakernes angrep på styremedlemmer som står bak planene om videre utvikling av Samfunnshus Vest er et dårlig tegn.

Røa bad

Under nettverksmøtet var det en rekke talere fra representanter for idretten, kirken, skoler, politiske partier og en rekke organisasjoner fra nærmiljøet, samt lokalt næringsliv. Mange av talerne pekte på Røa vels betydning for lokalmiljøet gjennom hundre år. Mange var opptatt av konflikten rundt Samfunnshus Vest og arbeidet med å få en kulturhusdel. Utvikling av Røa sentrum i henhold til felles reguleringsforslag fra Samfunnshus Vest og Røa Centrum ble løftet frem.

Hans Øyvind Nordvik i Røa Utvikling orienterte om etterlengtete Røa bad. Planene er at det skal stå ferdig i desember i år.

– Vi satser stort på badeanlegget som blir dobbelt så stort som tidligere planlagt. Vi investerer 130 millioner og satser ambisiøst på et anlegg på 4000–4500 kvadratmeter. Jeg er overrasket over at kommunen ikke har vist særlig interesse for å bruke anlegget til skolesvømming, sa Nordvik, som oppfordret til å tenke helhetlig og stort for Røa sentrum og at han hadde tanker om utvikling av et kulturhus.

Jarle Johansen i Røa Centrum AS håpet på rask behandling av reguleringsforslaget, slik at man kunne komme i gang med nytt torg og boligbygging.

Mange temaer

Temaer som ble berørt av andre talere var blant annet montermaster og åpning av bekkeløpet i Hovseterdalen av Nicolay Brusggard. Kommunedelplan for bygging langs Lysakerelva vil hindre tursti langs elvedraget ifølge John Tibballs i Lysakervassdragets Venner. Bo Callander i Røa idrettslag orienterte om Bogstad Vinterparadis som åpner neste vinter og om lysmastene som er på plass. Ny rektor ved Persbråten videregående, Terje Bjøro og Espen Frøysmark orienterte om planer for å løfte skolen.

Dag Mjelde fra «Nabogruppen Fossum», sa at det er planlagt 2000 nye boliger på Fossumsiden med dramatiske endringer av kulturlandskapet og at dette ville få konsekvenser for beboere på Røa, både med hensyn til trafikk og utsyn. Karoline G. Herlofsen fortalte om at det nå jobbes med en revy i forbindelse med Røa vels hundreårsjubileum og det ble igjen understreket behovet for en kulturhusdel på Samfunnshus Vest. Flere politikere fra bydelsutvalget orienterte om arbeidet i utvalget, mens styremedlemmer i Samfunnshus Vest orienterte om konflikten i Samfunnshuset.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.