«Advarsel fra Oslo Frp: Oslo sentrum – en spøkelsesby ?»

Byrådet har etter en svært grundig saksgang avgitt en sak om bruken av gatene i Oslo sentrum kalt Gatebruksplanen. Oslo Frp holdt seg stort sett til disse anbefalinger, men samtlige av de øvrige partier kom med helt egne forslag som nok i de fleste tilfeller vil få flertall.

Del på Facebook

De planlagte nye etableringer av trikkegater, trikkestrenger osv, vil koste kommunen enorme summer, som igjen vil måtte gå på bekostning av annen og mer effektiv kollektivtrafikk, for eksempel hyppigere avganger i rushtiden.

Vi er svært skuffet over de andre partienes innstilling i så måte, vi forstår at de har latt seg sjarmere av trikken, men det må da være mulig å holde et mer helhetlig blikk på de budsjettmessige konsekvenser når man sitter i Oslo høyeste politiske organ?

Det andre hensynet som er glemt er den nærmest totale neglisjeringen av næringslivet i Oslo. Alle de nye trikketraseene, samt stengning av Tollbugata og en utvidelse av gågatenettet i bl.a. Øvre Slottsgate, Prinsensgate, Universitetsgata og Grønlandsleiret vil vanskeliggjøre hverdagen for næringslivet og for byens innbyggere.

Det er også slik at store deler av Oslo er for trang til å lage egne gater for sykkel uten at dette samtidig hindrer annen nødvendig trafikk som drosjer, varebiler, utrykningskjøretøyer, servicebiler etc. etc.

Vi etterlyser også mer edruelighet fra de andre partiene når de nå foreslår at 50prosent av alle gateparkeringsplasser skal gjøres om til ladestasjoner for el-biler innen 2014. Dette virker urealistisk og er nok et tiltak for å gjøre Oslo om til en spøkelsesby.

Frp på sin side ønsker å etablere en rekke underjordiske parkeringshus i sentrum. Dersom det blir gjort så har man muligheten til å frigjøre områder på gateplan, men det forutsettes fra vår side at p-husene er på plass før man begynner å fjerne parkeringsplasser på gateplan. Dette vil i så fall kunne gi bedre gli i trafikken og bedre forhold både for publikum og de næringsdrivende.

Dessverre frykter imidlertid Oslo Frp at det som kommer til å bli vedtatt straks etter valget ikke vil ta noe hensyn til næringslivet. Dette ser ut til å bli svært dårlige signaler til dem som ønsker å drive næring i Oslo Sentrum og i sentrumsnære strøk.

Planen inneholder alt for mange hindere for et levende pulserende og dynamisk Oslo som kan skape inntekter og verdier til kommunen.

Vi frykter også at Oslo ved dette skal bli en alt for kjedelig og ensartet by, vi tror at byens sentrum i fremtiden bør ha mer å by på enn bare pølseboder og restauranter.

Herved er dere alle advart!

Terje Lauritzsen jr.
Politisk nestleder Oslo Frp og bystyrerepresentant Frp
Berit Jensen Riis
Ullern Frp og bystyrerepresentant og nestleder i samferdselskomiteen

LES ALT OM VALGET 2011 I OSLO HER

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.