Gå til sidens hovedinnhold

Akers brændselsforsyning under første verdenskrig

Akers-Posten hadde 21. september 1917 informasjon fra Akers provianteringsraad om priser og leveringsmuligheter av brensel. Vi vet at det var mangel på ved og kull under den første verdenskrig.

Akers provianteringsraad hadde møte tirsdag. Følgende priser paa kul og koks fastsattes:

Koks kr. 15,00 pr. hl.

Antracitkul kr. 300,00 pr. ton.

Husholdningskul kr. 200,00 pr. ton.

Alt avhentet paa raadets lagre.

Hovedlagrene paa Nationalbryggriet, Nordstrands og Bestumkilens kul- og vedbolag er fyldte, og salget er paabegyndt.

Likeledes er der betydelige kvanta ved paa de forskjellige lagerpladse. Vi hitsætter et billede, tat ved vedoplaget paa Nordstrand tidligere Nordstrands aktiebolag.

Ved militær og privat vedhugst har raadet ialt faat hugget ca. 69 500 reis ved. Dessuten har 38 "Velforeninger" og andre koporationer efter raadets anvisning og kontrol hugget ca. 7000 favne ved i Kommunens skoge samt hos endel private skogeiere, som velvillig har git tilladelse hertil, nemlig hos Carl Løvenskiold, Ullern, Hans Woxen, Sigurd Husebye, Ole Opsahl, Arnesen og statsraad Mathiesen, Linderud.

Salget av Brændsel som paabegyntes 25de f.m. foregaar, efter hvad raadet paa forespørsel oplyser, jevnt og rolig.

Torvtilvirkningen, som er foregaat paa Stupind Torvmyr og paa Ødegaardsmyren ved Nøklevandet, avsluttedes 10de f.m. Resultatet ble tilfredsstillende.

Raadet har anskaffet 3 lasteoutomobiler, hver paa 2 ½ ton. Disse er i fuld drift.

Kilder:

Akers-Posten fra 21. september 1917. Tekst og et bilde av vedlager.

De andre bildene er utlånt fra Bekkelagtes vel.


Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar