Gå til sidens hovedinnhold

Akhtar Chaudhry, SV

1. Jeg ble politisk aktiv da jeg var 15 år og Pakistan, hvor jeg kommer fra, ble kastet ut i en svært politisk turbulens. Den lovligvalgte nasjonalforsamlingen og regjeringen ble fjernet og landet fikk militært styre for 3. gang i landets historie. Jeg har alltid ment at folket selv skal velge sine ledere, og bestemme over sitt eget lands utvikling.
I 1982 kom jeg til Norge og kastet meg inn i den sosiale debatten. I 1991 ble jeg medlem av SV.

2. Et bedre miljø.
Et fungerende demokrati.
Rettferdighet nasjonalt og internasjonalt både økonomisk og politisk.

3. Vi kjemper for et bedre miljø i Groruddalen. Groruddalen trenger en skikkelig satsing på kollektivtransport. Vi prioriterer å øke frekvensen på T-banen, pusse opp stasjonene, bedre punktligheten og utvikle nye tilbud som å på sikt knytte linje 2 og 5 sammen, styrke tversgående busslinjer og åpne Alnabanen for persontrafikk. Vi har muligheten til prioritere dette fordi vi sier nei til gigantutbyggingen av E18 i vest, og vil heller bruke de 12 milliardene på Groruddalen. Vi trenger også miljøtunneler for å få nedgradert Trondheimsveien til en miljøgate og få ryddet opp i situasjonen i dalbunnen. Det er et mål og sammen med alle som bor i Groruddalen å skape flere og bedre møteplasser. Vi bør begynne allerede nå med en svømmehall på Stovner, åpne opp Alnaelva og utvikle flere sammenhengende grøntområder.

4. Vi mener det samme mellom valgene som i dem, og vi har stått på for gjøre Groruddalen til et enda bedre sted å bo gjennom forslag, initiativer og spørsmål. Vi er stolte av at vi sammen med engasjerte beboere har fått Groruddalen på den nasjonale og regionale agendaen.

5. De treffer meg ofte på vår valgbod i Karl Johansgate, på våre stand rundt omkring i byen, på telefon 920 51 478 eller på sv.no/oslo.

Reklame

Strømsjokket: Kun 2,3 % har den billigste avtaletypen