*Nettavisen* Nyheter.

Aksjon Holtet vil stoppe leiligheter på frikirketomt

KONGSVEIEN 82: Hroar Møthe og Elen Roaldset i Aksjon Holtet kjemper for at denne tomten ikke skal omreguleres til boligformål. Foto: Kristin Trosvik

Neptune Properties vil bygge leiligheter på frikirketomten på Holtet. Det vil naboer sette en stopper for.

HOLTET: Neptune sikret seg den attraktive tomten i Kongsveien 82 på Holtet for 65,5 millioner kroner. Tomten huset i mange år frikirken.

LES OGSÅ: Skal bygge 40 leiligheter på Holtet

I reguleringsplan for Holtet fra 2004 er tomten regulert til byggeområde for allmennyttige formål. Neptune søker nå å få området omregulert til byggområde for boliger.

Flere naboprotester

Naboaksjonen Aksjon Holtet, som i flere år har engasjert seg mot det de mener er fortetting av dårlig kvalitet på Holtet, har igjen kommet på banen.

– Da fortettingen på Holtet startet var politikerne så opptatt av forutsigbarhet for utbyggerne. Det må også gjelde for dem som bor her, sier Hroar Møthe i Aksjon Holtet.

Aksjonsgruppen har sendt inn en protest mot omreguleringen, det har også det lokale vellet.

– Dette er den eneste tomten av en slik størrelse i området. Og det er ikke mangel på behov for bygg av allmennyttige formål, som skole, barnehager, legekontor, omsorgsboliger. Bydelen har jo selv utlyst at de trenger nytt bydelshus. Gir man fra seg denne tomten, så er det ikke mer å ta av, sier Elen Roaldset i aksjonsgruppen.

LES OGSÅ: Folkemøte: Høyre i motvind

Bekymret for trafikken

Bydelspolitikerne støtter naboaksjonen i at en omregulering ikke er ønskelig. Politikerne er spesielt opptatt av trafikk- og parkeringssituasjonen i området. Bydelsutvalget på Nordstrand vedtok følgende bemerkning til omreguleringssøknaden på møte 2. mai:

"Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at reguleringsplanen for eiendommen ikke bør endres på grunn av tomtens sentrale beliggenhet og nærhet til offentlig kommunikasjon.

I henhold til gjeldende parkeringsnorm for Oslo skal eiendommene som inngår i reguleringsplanen for Holtet lokalsenter følge normen for ”Den tette byen”. Erfaringene med den nye bebyggelsen på sydsiden av Kongsveien er at utbyggerne i hovedsak opparbeider én parkeringsplass pr leilighet på egen eiendom uten gjesteparkeringsplasser. Dette har ført til uønsket parkering i villaveiene med store ulemper for gående og syklende. Bydelsutvalget vil også særlig peke på at området i tillegg belastes med fremmedparkering på dagtid fordi Holtet ligger rett utenfor bomringen med gode kollektivtilbud til sentrum.

Eiendommen Kongsveien 82 er i dag regulert til byggeområde for allmennyttige formål, jf reguleringsplanens § 7. En omregulering til boliger slik det er foreslått vil med stor sannsynlighet forverre parkeringsforholdene i dette området.

Bydelsutvalget vil derfor foreslå at parkeringsnomen for knutepunktene evalueres før en eventuell omregulering. Alternativt bør det vurderes unntak fra normen slik at utbygger pålegges å etablere et tilstrekkelig antall gjesteparkeringsplasser på eiendommen. Dette kan etter utvalgets oppfatning best ivaretas ved å bruke normen for ”Den åpne byen”."

LES OGSÅ:

Usikkert rundt Holtet-aksjon

Flertall felte innbyggerinitiativ

Ingen vil ødelegge Holtet

Siste ord er ikke sagt

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.