*Nettavisen* Nyheter.

Aksjonistene feilinformer

Statens forurensnings- tilsyn (SFT) mener det i e-postaksjonen mot dypvannsdeponi frem- kommer direkte feilin-formasjon og grove forenklinger.

Oslo: Vi har stor forståelse for at folk blir bekymret når de mottar e-poster der det hevdes at store mengder farlige miljøgifter skal dumpes ved Malmøykalven, at "SFT tror det vil gå bra, men at vi ikke vet". Hverken vi, eller fagmiljøet forøvrig, har sagt at et deponi på land er mye sikrere. "Alle" mener derfor ikke det. I en annen e-post hevdes det at det er sterk strøm i området. Dette kan ikke stå uimotsagt, sier Ingvild Martinsen, senioringeniør i SFT.

Tett oppfølging

Vi er trygge på at dypvannsdeponiet er en miljømessig forsvarlig løsning. SFT har gjentatte ganger sagt at både land- og vanndeponi er miljømessig gode løsninger. Vi har gitt tillatelser i medhold av forurensningsloven, og stilt strenge vilkår. SFT har varslet at vi vil følge opp kravene tett. Holdes de ikke, kan vi stanse arbeidet, forteller hun.
Oslo Havn KF har laget et gjennomføringsprogram for overvåking. SFT har sendt det videre til Havforskningsinstituttet, og Martinsen opplyser at instituttet vil hjelpe SFT i vurderingen om programmet er godt nok.

Har erfaring

Hun ønsker også å tilbakevise påstandene om at SFT ikke har erfaring med denne type deponering av forurensede masser.
Det er etablert deponier på Herøya i Grenland, i Trondheim havn og i Sandefjord. Erfaringene herifra viser at deponiene fungerer slik de skal, det vil si at det ikke lekker ut miljøgifter. Derfor trenger ingen, hverken i dag, under eller etter opprydningen, å bekymre seg over badevannet ved Malmøykalven og ved de etbalerte badestrendene.
Og uttalelsene om sterk strøm i området, stemmer heller ikke. Målinger viser at det normalt er lite strøm langs bunnen i området. Vinterstid vil det imidlertid kunne forekomme en dypvannsutskiftning i deponiområdet. Derfor stiller SFT krav om at det skal foretas strømmålinger ved Drøbakterskelsen. Viser det seg at strømmen blir for sterk ved Malmøykalven, skal deponeringen stanses, forsikrer Martinsen.

Forstår folk

Jeg forstår at folk blir bekymret når aksjonistene viser frem illeluktende svart masse. Lukten kommer imidlertid fra det organiske materialet og er ikke farlig. Den forurensede sjøbunnen defineres ikke som farlig avfall da den kun inneholder få promille farlige miljøgifter som PCB og kvikksølv. Fem prosent er planterester, over nitti prosent er sand, silt og leire, forklarer Martinsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag