Alle bydelstilbud skal opprettholdes

Ikke på mange, mange år har Søndre Nordstrand bydel hatt en så god plattform å starte budsjettarbeidet på som nå. For antakelig vil de ha fem millioner i pluss fra 2006, og det skal ikke være nødvendig med de store kutt.

Søndre Nordstrand: Den foreløpige økonomiske oversikt viser at bydelen i motsetning til mange tidligere år, vil gå ut av 2006 med omkring 5 millioner ubrukte kroner. Og de har heller ikke gjeld å trekke med seg inn i det nye budsjettåret. En total ramme på 632.133.000 kroner som bydelsdirektøren har bygget budsjettforslaget på, vil bli ytterligere styrket i forbindelse med budsjettenigheten mellom de fire borgerlige partiene i bystyret.

Barnehager

En av hovedsatsingene er videre utbygging av barnehageplasser. BU har tidligere sagt at de kan tåle en rullerende venteliste på 100 barn, men pr. i dag er den nærmere 200. Utbygging er derfor nødvendig.

Barnevern

Videre er det snakk om en betydelig styrking på personellsiden i barnevernet. Her er det snakk om fem nye saksbehandlere og fire stillinger som skal bistå barn og familier som trenger bistand. Hjemmesykepleien styrkes med to årsverk, og det settes av penger til eventuell økt etterspørsel etter hjemmehjelp.

Sosialhjelp

Økonimisk sosialhjelp har i mange år vært "suget" i Søndre Nordstrand. Det har vært gjort flere forsøk på å få ned utbetalings-tallet. For 2007 skal man gjøre ytterligere forsøk på å få flest mulig ut i arbeid, og dermed redusere sosialutbetalingene.

Bydelsdirektøren foreslår økt støtte til Søndre Holmlia Fritidssenter som kompensasjon for bortfall av andre inntekter.

Det knyttes en viss spenning til hva det vil si når sykehjemsdriften nå er overført fra bydelene til en sentral sykehjemsetat.

Selv om vi også i år må gjennomføre et flatt kutt, er det mindre enn i 2006, og vi fortutsetter at alle tjenestetilbud opprettholdes, sier bydelsdirektør Turid Glærum.

Veien mot vedtak

Samme dag som bydelsdirektøren la frem sitt budsjettforslag, kom de borgerlige partiene i bystyret med sitt budsjettforlik. Dette betyr en styrking av det bydelene får til rådighet slik at det innen BU-vedtak 21. desember blir ytterligere en del kroner å fordele.

I tiden frem til da vil lokalpolitikerne studere og justere for så til slutt å kunne legge frem de detaljene de mener vil gi et best mulig budsjett for 2007.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.