*Nettavisen* Nyheter.

Alle skal tuberkulosesjekkes

Ikke Pirquets test lenger men Mantoux. I prinsippet dreier det seg om det samme. Med utslag blir den testede fulgt opp med blodprøve. Foto: Folkehelseinstituttet

Mange au pairer kommer fra land med stor hyppighet av tuberkulose. Det er vertsfamilienes ansvar å få disse sjekket for tuberkulose umiddelbart når de ankommer landet og i prinsippet før tiltredelse.

VESTRE AKER: Det er mer enn 3000 au-pairer i Norge og en stor andel av disse arbeider i Oslo vest.

– Tallene over dem som er smittet av tuberkulose er ikke alarmerende på noen måte. Vi har full kontroll. Gjennom informasjon og god oppfølging er det liten fare for at din au pair/praktikant vil smitte for eksempel barna de har ansvar for, sier enhetsleder for helsestasjonen i Bydel Vestre Aker, Elin-Kate Målsnes.

Lovpålagt

Når et nytt barn kommer til verden hvor foreldre er hjemmehørende i Bydel Vestre Aker, får disse en flyer fra helsestasjonen i bydelen med au pair-informasjon.

– Her får foreldre som planlegger å ansette praktikant/au pair vite at tuberkuloseundersøkelse er lovpålagt for personer som kommer fra land som for eksempel Filippinene, med høy forekomst av tuberkulose. Det vil si at de som ansetter praktikanten/au pair har ansvaret for at den ansatte blir undersøkt snarets mulig etter innreisen, uansett om vedkommende skulle ha papirer fra hjemlandet som viser at personen er frisk. Vertsfamilien har rett til å få vite resultatet av denne undersøkelsen, sier Målsnes.

Med informasjonsskrivet kommer en liste over land som er mest utsatt. Denne ligger på bydelens hjemmeside, sammen med ytterligere informasjon om sykdommen.

Ingen smittet

Cirka 1/3-del av verdens befolkning er smittet av tuberkulose, i all hovedsak latent tuberkulose. Det er viktig å få tatt knekken på denne før det eventuelt utvikler seg til sykdom og blir smittefarlig. Lungetuberkulose er den mest vanlige formen når man blir syk og man kan bli smittet gjennom hosting og dråpesmitte.

– Med undersøkelsen vil eventuelle smitteførende tuberkulose bli avdekket og påvise og behandle latent tuberkulose. Latent tuberkulose blir behandlet så den ikke kan utvikle seg til sykdom. Blir det avdekket smittsom tuberkulose, vil vi umiddelbart gjøre en miljøundersøkelse. Først omfatter dette vertsfamilien og andre praktikanter som er venninner av den smittede. Hvis det påvises smitte av andre vil miljøundersøkelsen utvides, sier Målsnes.

Selv om enkelte av praktikantene har vært smittebærere, har man ikke registrert at barn i barnehager har blitt smittet.

– Smitten sprer seg ikke spesielt fort. Dessuten har nordmenn generelt god allmenntilstand og naturlig motstand mot sykdommen. Vi har et sterkere immunforsvar nå enn tidligere da det var vanlig at alle fikk BCG-vaksine, sier Målsnes.

Fakta om tuberkulose

Blir ivaretatt

Tuberkulose er noe vi også kan bli eksponert for gjennom reising til andre land. Flere arbeidsinnvandrere, asylsøkere og de som søker familieforening er bærere av særlig latent tuberkulose. Blir man smittet kan det ta måneder før man får påvist sykdommen. Cirka 10 prosent av dem som har latent tuberkulose utvikler dette til sykdom. Blir man syk er det i Norge gode behandlingsrutiner som gjør at man blir kvitt sykdommen.

I Oslo var det i fjor cirka 100 personer som fikk påvist tuberkulose. I Bydel Vestre Aker er det hittil i år 2 personer som får behandling for lungetuberkulose. De to er ikke knyttet til au pair-virksomhet. 4 personer får forebyggende behandling for latent tuberkulose.

Lise Follestad er smittevernansvarlig helsesøster og opplever at det er økende oppmerksomhet fra vertsfamilier når det gjelder å få en au pair til tuberkulosesjekk.

– God informasjon gjør også at frykten for sykdommen er blitt mindre. Samtidig ser vi at vertsfamilier er flinke til å følge opp og ivaretar de jentene som får påvist latent tuberkulose. De er ikke smitteførende og får forebyggende behandling. Det er dermed liten grunn til bekymring, sier Follestad.

Les også:

To smittet av tuberkulose

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag