*Nettavisen* Nyheter.

Alna reduserer kuttene

Bydel Alna går en lysere tid i møte. Med 14,8 millioner kroner i ekstra midler fra budsjettforliket, beholder man 15 institusjonsplasser, flere stillinger blir gjenopprettet, og frivillighetsmidlene økes.

Alna: Dette var mer enn jeg hadde tort å håpe på, så jeg er kjempefornøyd, sier en lettet bydelsdirektør i Bydel Alna, Erik Kjeldstadli.
Av de nærmere 15 millioner kronene som Bystyrets finanskomité vedtok i forrige skulle gå til Bydel Alna, er 10,5 millioner såkalte "frie midler" som bydelen selv kan disponere innen de forskjellige funksjonsområdene.

Ventetid

Tidligere uttrykte bydelsdirektøren bekymring over at det opprinnelige budsjettforslaget ville medføre kutt som ville gi lengre ventetid og redusert tilgang til tjenesten. Med de ekstra midlene tror Kjeldstadli at bydelens innbyggere kan oppnå langt bedre service når de trenger hjelp.
Det blir nok bedre enn antatt. I de tjenesteområdene hvor jeg tidligere trodde det kunne bli lange ventetider, har vi lagt tilbake flere årsverk, som for eksempel hjemmetjenesten og fysio- og ergoterapien.
Tidligere var det forslått fire inndratte årsverk innen hjemmehjelpstjenesten, samtidig som bydelen tok sikte på å redusere sykehjemskapasiteten med 25 plasser.
Med de nye midlene blir hjemmehjelpstjenesten opprettholdt med dagens kapasitet, og bydelen tar sikte på å redusere med 10 sykehjemsplasser. I tillegg blir pedagogisk fagsenter og helsestasjonen spart.
Alle kuttene blir derimot ikke nullstilt, og både administrasjonen og sykehjemmene kommer til å miste årsverk. Til sammen 25,45 årsverk blir kuttet i bydelen sammenlignet med 40,10 årsverk som var det opprinnelige forslaget.
Vi kutter jo fortsatt en del i både administrasjonen og sykehjemmene, så det kan hende de to instansene vil merke det, men ikke mer enn at det bør gå, sier Kjeldstadli.

Fremover

I motsetning til budsjettene i 2004 og 2005, har Bydel Alna denne gangen lagt inn et beløp til uforutsette utgifter.
Vi har satt av litt over en million til dette formålet i tilleggsinnstillingen, så får vi se hva bydelsutvalget gjør med dette forslaget. Litt over en million er nok knapt, men i forhold til 2004 og 2005 hvor vi ikke hadde noen midler, så er dette et lite skritt fremover, sier Kjeldstadli.
Og bydelsdirektøren har stor tro på fremtiden.
For det første så går jo bydelen i balanse i 2005, og det innebærer jo at vi har kommet mye lengre i år enn det vi var i fjor. Men det er klart det hjelper godt at kuttene også blir reduserte, og at vi derfor kan forsterke tilbudene våre. Dette er nok med på å videreføre den positive utviklingen jeg mener bydelen er inne i, sier Kjeldstadli.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag