*Nettavisen* Nyheter.

Alnabru for framtida

 

LEDER, TORSDAG 14/5:

Debatten rundt reguleringsplanen for den nye Alnabruterminalen har utviklet seg til en skikkelig røre. Det er ikke lett å holde tunga rett i munnen når en skal balansere hensyn som gjenåpning av Alnaelva, frigivelse av NRF-tomta og høydeforskjeller i terminalområdet mot ønsket om å få en mest mulig effektiv terminal for å flytte gods fra vei til bane.

For å komplisere det hele ytterligere er Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune på full kollisjonskurs med Statsbygg. De står på hver sin side i kampen om interessene i denne saken, og det er sjelden å se to så store offentlige etater stå på hver sin side i en så stor utbyggingssak. Det er i det hele tatt tydelig at de på viktige punkter ikke snakker sammen.

Derfor er det ikke til å undres over at de fire bydelsutvalgene i Groruddalen også er delt i Alnabru-spørsmålet. En skal ha stort magamål om en påstår at dette er en enkel sak. Det handler om selve nærområdet til terminalen på Alnabru, men det handler også om trafikken til og fra området, friområder som brukes av flere og ikke minst handler det om forurensende utslipp til luft.

Det er dette siste punktet vi mener bør vektlegges sterkest. Derfor støtter vi Statsbyggs forslag, som blant annet også har støtte fra det såkalte «korridor-nettverket». Trafikken over Bring-terminalene må kunne ha et hensiktsmessig omlastingspunkt til jernbane, og det ivaretas av Statsbyggs forslag. Skal Oslo og Norge oppnå sine klimamål, kan en ikke regulere for en terminal der disse to transportmåtene blir skilt. Lett omlasting til bane er selve nøkkelen for å få mindre biltrafikk totalt sett.

Det er noe som heter at en må svelge noen kameler dersom en skal nå sine mer langsiktige mål. Debatten om Alnabru-terminalen er et klassisk eksempel på dette. Noe friområde må avgis, men Groruddalen har bedre og mer tilgjengelige friområder i Marka som er viktigere enn å opprettholde en grønn oase her. Derfor håper vi Alnabruterminalens primære behov for å møte framtidas miljøkrav får forrang når bystyret skal behandle denne nøtten i sitt møte 17. juni. Da er det Statsbyggs forslag til løsninger som er de beste, og som ikke lar øyeblikkets tyranni overta for fremtidens beste.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.