Alternativene

På Fossum kan amerikanerne bygge en ambassade uten gjenboere og med gangavstand til offentlig kommunikasjon.

Fossum: Chaudhry understreket ved sin presentasjon at man må ta hensyn til amerikanernes ideelle kriterier, men også hva som er akseptable kriterier. I debatten om alternativer viste han til at den politiske prosessen måtte være åpen og at vern av friområder står sentralt. Målet må være en løsning som ar akseptabel for alle parter. Han stiller også spørsmålstegn ved andre truete ambassader, hvor de eventuelt skal ligge.
Fossumalternativet
n Minst 40 mål og gangavstand til offentlig kommunikasjon.
n 300 - 500 meter til nærmeste bebyggelse.
n Plassert på et høydedrag, flatt jorde, 100 meter over bygrensen til Bærum. Avgrenset av Lysakerelven, Griniveien, Vollsveien, golfbane og dyrket mark.
n Ingen høyder innen 4 - 500 meter.
n Åpne jorder er sikkerhetssone og totalt er Fossum sikkerhetsmessig et bedre alternativ enn Husebyskogen.
n Ambassadebygget kan legges tilbaketrukket på platået, og kan ikke ses fra veiene som ligger lavere.
FO-bygget og plassen utenfor
Dette er tidligere vurdert av amerikanerne, som også tegnet inn en standard ambassade på området. Selv om det var knyttet vanskeligheter til tomten, var ikke denne uaktuell. Chaudhry stiller spørsmålet om den mistet sin aktualitet da tomten ved Njårdhallen ble tilbudt. FO-alternativet bør gi trygghet for ambassaden. Han understreker at tomten ikke er ideell med hensyn til gardens og befolkningens sikkerhet, men er uansett mindre farlig enn tomten ved Njårdhallen.
ILA og Fornebu

Ilaalternativet ligger en kilometer vest for Fossum og har mange av de samme kvalitetene som Fossumforslaget. Statens eiendom på Fornebu er også et alternativ med over 40 mål. Området er regulert til bebyggelse i henhold til kommuneplan i Bærum.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.