*Nettavisen* Nyheter.

Anbefaler ikke å krysse vannet

Grøften blir fem meter.

Friluftsetaten anbefaler at det graves på vestsiden av Østensjøvannet.

ØSTENSJØ: Friluftsetaten kan ikke anbefale tiltak som vil bidra til å forringe natur- og kulturminneverdiene i området, skriver de i sin foreløpige uttalelse til trasésaken.

Åpne turveier

Etaten ønsker å legge traseen på vestsiden av Østensjøvannet, slik at man ikke forringer naturverdiene i miljøparken.

De ber om at det blir tatt hensyn til friluftslivet i området, og at alle turveier blir holdt åpne og tilgjengelige under hele anleggsperioden. Friluftsetaten krever at graving i miljøparken reduseres til det nødvendigste.

Informasjonssenter

Området under bilbroa er aktuell lokalisering for et informasjonssenter for miljøparken. Friluftsetaten fraråder derfor at at rørene henges under brudekket.

Annonsebilag