*Nettavisen* Nyheter.

Anbefaler ikke barneparker

Under budsjettbehandlingen i Søndre Nordstrand BU på slutten av fjoråret, ble det bedt om en utredning om gjenåpning av barneparker. I juni kommer saken på bordet.

Søndre Nordstrand: Søndre Nordstrand hadde i sin tid hele fem kommunale barneparker, men alle ble etter hvert lagt ned. Siste i drift var Hauketo barnepark som i BU-møte 29. april -04 ble vedtatt nedlagt, og porten her ble stengt 1. august samme år. Huset er nå i bruk av Elverhøy barnehage.

Forslaget eller forespørselen under budsjettmøtet i desember i fjor gikk på gjenåpning av barneparker, og konkret ble det vist til Hauketo barnepark som var organisert under Elverhøy barnehage.

Årsaken til at den ene barneparken etter den andre ble lagt ned, var at interessen sank. Dette skyldtes nok i meget sterk grad at oppholdsbetalingen ble for høy. Ved at parkene skulle være selvfinansierende (ikke koste noe for bydelen), ble månedsbetalingen på hele 1600 kroner.

To alternative steder

Administrasjonen har i sin utredning for eventuell gjenåpning, regnet på hva det vil koste å gjenåpne Hauketo barnepark og Skovbakken på Holmlia.

Uten for høy egenandel, mener administrasjonen det ikke er å anbefale gjenåpning.

Andre tilbud

I stedet pekes det på andre tilbud.

Bydelen har fra slutten av 2004 opprettet 318 nye barnehageplasser i bydelen, og om ikke lenge står Lerdals nye hus klart.

Videre har fire av bydelens etablerte barnehager tilbud om åpen barnehage hvor barna kan være seks timer i uken fordelt over to dager.

Her gis det statsstøttet, men tilbudet er uten påmelding og foresatte mister ikke kontantstøtten.

Språklæring

Administrasjonen anbefaler ikke gjenåpning av barneparker i bydelen, men understreker betydningen av at barn kommer ut i sosial sammenheng og ikke minst lære seg norsk.

Men overfor bydelsutvalget anbefales ikke gjenåpning av barnepark. Dette begrunnes med at det for bydelen "vil bli et uforholdsmessig kostnadskrevende tilbud som ikke etterspørres av småbarnsforeldre".Saken kommer opp på bydelsutvalgets møte 21. juni.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.