*Nettavisen* Nyheter.

Anbefaler ikke Maurtu

Om søknaden blir godkjent, vil det bli snødeponi nord for Maurtu gård.

For en uke siden skrev Nordstrands Blad om snødeponiplaner på Maurtu. Bydelsdirektøren kan ikke anbefale.

KLEMETSRUD: Bydelsdirektør Jan Hagen er ganske så klar i sin innstilling til bydeslutvalget. «Bydelsdirektøren etterlyser totaliteten i det foreliggende planinitiativet, og kan ikke med utgangspunkt i de forholdene som er påpekt anbefale planinitiativet» konkluder han.

Som omtalt for en uke siden så forteller planene om et nytt snødeponi på østsiden av Maurtuveien nord for Maurtu gård.

LES SAKEN: Vil etablere nytt snødeponi

Dette er et tidligere landbruksområde, og er i kommunedelplan foreslått til boligbygging.

Bydeslutvalget skal uttale seg i saken 7. oktober, men administrasjonen har sendt inn en foreløpig utallelse på grunn av kort frist.


Her pekes det på problemer som støy, trafikk, forurensning og ikke minst størrelsen på deponiet som visuelt kan virke forringende på området.

Stort

Det er et stort deponi som er foreslått lagt til Maurtu. I en utredning fra i sommer heter det at Oslos behov for snødeponi er anslått til 350.000 kbm pr. sesong.

Området på Maurtu er beregnet skal kunne ta 500.000 kbm.

Avrenning

Et annet element bydelsdirektøren kommer inn på er faren for avrenning med påfølgende forurensning. Erfaringer fra Åsland-deponiet er i så måte ikke gode.

Herfra er det som Nordstrands Blad flere ganger har skrevet, rent forurenset vann til brønner. Og dette er alvorlig for flere eiendommer i nærheten har ingen annen vanntilførsel enn fra brønn på egen eiendom.

Til BU

Som sagt så vil deponi-saken komme opp i bydelsutvalget 7. oktober. Allerede på september-møtet krevde BU et informasjonsmøte om all eksisterende og planlagte virksomhet i området Åsland og Gjersrud/Stensrud.

Nå kommer altså enda en virksomhet, og det murrer i bydelspolitikerne.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.