Andersendammen gror igjen

Andersendammen er snart helt grodd igjen. Foto: Arne Vidar Jenssen

Andersendammen er snart helt grodd igjen. Foto: Arne Vidar Jenssen

Andersendammen har vært trekkplaster for mange opp gjennom tidene. Nå er det kun plass til amfibier og et par ender, for dammen er overgrodd.

NORDSTRAND: Bak Nordstrand skole ligger dammen, som ble anlagt av Mathilde Caroline Andersson i 1889. Den ble opprinnelig gravd ut for å være vannforsyning til Vestre Sæter gård, også kalt Gressæter, gård. Dammen er 600 kvadratmeter stor og det dypeste området er på fem meter. Opprinnelig het den Andersson-dammen, men har gjennom tiden fått navnet Andersendammen.

Spissnutefrosk

Norsk naturarv sjekket dammen i 2006. Da ble dammens tilstand beskrevet som meget god. De skriver på sine nettsider at vegetasjonen var jevnt fordelt langs randen og at gjennomstrømningen var liten. Amfibiene som levde der var spissnutefrosken. Arten var middels stabil og bestanden fikk fire av ti poeng. Første dokumentasjon av amfibier i dammen ble gjort i 1988/89. Dammen hadde også litt fisk av arten karuss, men aktiviteten var lav.

Viktig for amfibier

I dag ser ikke dammens tilstand like god ut, i hvert fall ikke på overflaten. Andersendammen er så gjengrodd at man knapt kan se vannspeilet. I høyden er det plass til et par ender på vannoverflaten, så de må bare på omgang. Men Friluftsetaten har ingen planer om å renske opp i dammen.

– Dette er først og fremst en prioriteringssak. Per i dag har vi ingen planer om å rense dammen. Vi er klar over situasjonen, men er litt usikre på hvor viktig det er å rense dammen, da den er registrert som viktig for amfibier og renskning derfor må skje med stor forsiktighet, sier presseansvarlig i Friluftsetaten Ida Madsen Hestman.

LES OGSÅ: - DAMMEN BØR RENSKES

Samlingssted

Andersendammen har fungert som samlingssted for mange i lokalmiljøet. Tidligere var det tradisjon at russen samlet seg ved dammen på 17. mai. Da ble russepresidenten alltid kastet i vannet. En gjeng fra Nordstrand klarte også å lure Nitimen på NRK i en årrekke med å sende inn badetemperaturer fra Andersendammen på Nordstrand.

Jomfru Andersson

Historien til Mathilde Caroline Andersson har vært relativt ukjent fram til for få år siden. Da begynte lokalhistoriker Rudolf Lindboe å grave i kildematerialet om henne. Det resulterte i en artikkel i 1997 om den en fattige vevpiken fra Borås i Sverige. Hun kom til Christiania en gang i 1840-årene og fikk arbeid som veverpike i en fabrikk. Hun kom til en velstående Christiania-dame, som gjorde henne til enearving. Hun forvaltet sin arv på en dyktig måte gjennom kjøp, salg og utleie av eiendommer. Hun var en av Nordstrands mektigste og rikeste eiendomsbesittere. Mathilde Andersson kjøpte Vestre Sæter gård, også kalt Gressæter, på Nordstrand i 1872, og bodde der til sin død i 1909. Den delen av den nåværende Solveien som går fra Nordstrandveien til Ljabruveien ved Ljan stasjon, ble anlagt av Mathilde Andersson. Den ble den første tiden kalt "Jomfru Anderssons vei".

Kjærlighetsbrev

Mathilde ble aldri gift, men det finnes kilder som viser at hun hadde et frodig kjærlighetsliv. En av hennes elskere var den kjente eventyrsamleren Per Christian Asbjørnsen. I Universitetsbibliotekets håndskriftsamling er det bevart mer enn 40 brev fra Asbjørnsen til henne, som ble hans eneste og livslange kjærlighet. De tidligste av disse brevene er så dristig erotiske at de fremdeles bare blir tillatt lest når man avgir høytidelig løfte om ikke å røpe innholdet.

Kilder: Nordstrands Blad, eikaberg.org, wikipedia.no, Norsk naturarv og nordsetergaard. com.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.