Anmelder Oslo havn og SFT

Knut Chr. Hallan i Folkeaksjonen mot giftdumping anmeldte i dag Oslo Havn, Secora og SFT for brudd på forurensningsloven.

Knut Chr. Hallan i Folkeaksjonen mot giftdumping anmeldte i dag Oslo Havn, Secora og SFT for brudd på forurensningsloven.

Folkeaksjonen mot giftdumping mener nok er nok og leverte i fredag inn en anmeldelse av Oslo Havn, Secora og SFT til politiet.

OSLO: - Nok er nok, sier Knut Chr. Hallan i Folkeaksjonen mot giftdumping som i dag leverte anmeldelsen til Oslo politidistrikt.

Folkeaksjonen anmelder Oslo Havn, Secora og SFT for brudd på forurensningslovens § 7 ? plikten til å unngå forurensning ? samt bestemmelser gitt i tillatelse fra SFT til tildekking av deponiet ved Malmøykalven som er satt for å sikre en kvalitativ sikring av miljøgifter som er dumpet på bunnen i sjødeponiet.

ROV film

- Anmeldelsen retter seg mot måten tildekking av forurensete sedimenter foregår på, en metodikk som medfører uønsket spredning av miljøgifter. Folkeaksjonen mener å kunne bevise at metodikken som benyttes vil medføre- og har medført uønsket spredning av miljøgifter slik at disse kan bli tilgjengelig for opptak i marine organismer og næringsmidler. Vi mener at fortsatt bruk av denne metodikken vil medføre en betydelig spredning av miljøgifter med ikke ubetydelig skadevirkninger for miljøet, sier Knut Chr. Hallan.

Politiet har i lengre tid etterforsket flere tidligere anmeldelser, blant annet fra Folkeaksjonen mot Giftdumping. Saken er sendt til statsadvokaten for påtaleavgjørelse og er ventet å være ferdig i løpet av noen uker.

Blant bevisene som Folkeaksjonen nå legger fram er en ROV-film som de mener skal vise en sandrygg i deponiet og bilder av store sandklumper som de mener raser ned og bomber deponiet slik at det skjer en spredning av giftholdig slam.

Stiller oss uforstående til anmeldelse

SFT ønsker ikke kommentere anmeldelsen før de har lest den.

- Så langt jeg er kjent med, har vi ikke fått kopi av denne anmeldelsen. Det får vi sikkert, men vi vil gjerne lese den først, skriver pressetalsmann Reidar Evensen i en e-post til Nordstrands Blad.

Oslo havn stiller seg uforstående til anmeldelsen.

- Så vidt jeg vet skjer det ikke noen ulovligheter i den forbindelse. Tildekkingen har vært inspisert og revidert av SFT for noen uker siden og så vidt jeg vet har det ikke kommet noen anmerkninger på avvik. Vi stiller oss derfor uforstående til en slik anmeldelse, sier Per Øivind Halvorsen som er teknisk direktør i Oslo Havn.

Nordstrands Blad har ikke klart å komme i kontakt med Secora, som er entreprenør og har utført mudring, deponering og nå tildekkingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.