Gå til sidens hovedinnhold

Anser ikke veien som trafikkfarlig

Det er planer om å utvide fortauet og sykkelveien i Kongsveien, derfor repareres ikke gjerder før tidligst i 2015.

OSLO: Bymiljøetaten er ikke enig med Arnulf Ingulstad, om mener at veien er trafikkfarlig.

– Vi er klar over at gjerdet er dårlig, men siden det er planer for utbedring av strekningen blir det ikke omfattende reparasjoner, sier Odd Olav Bratteberg som er seniorrådgiver i Bymiljøetaten.

Gjerde for fotgjengere

Etaten anser ikke strekningen for å være spesielt farlig, og mener gjerdet er beregnet for de mykere trafikantene.

– Med vanlig aktsom bilkjøring anser en ikke dette for trafikkfarlig. Gjerdet er jo egentlig beregnet for fotgjengere og syklister, sier Bratteberg.

Et firma er i disse dager i ferd med å gjøre oppmålinger på strekningen fra svingen rett over Sjømannsskolen til de første bygningene i nederste del av Kongsveien.

Tidligst 2015

– I forbindelse med reguleringsplan for Kongsveien fra Konows gate til Sjømannsskolen måler vi inn noen linjer i dette området. Målet med den nye reguleringsplanen er å etablere sykkeltilrettelegging, etablere ensidig fortau i full bredde og oppgradere trikketraseen og holdeplassen ved Sjømannsskolen, sier Bratteberg.

Forberedelsene tar imidlertid og det kan trolig ikke forventes at arbeidet kan starte før tidligst i 2015.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot