*Nettavisen* Nyheter.

Ap arbeider for miljøet!

Høyres Bjørn O. Øiulfstad hevder i Akersposten/Ullern Avis 11.1. at Ap går inn for å bygge 100 boliger på den såkalte Storebrandtomten i Bjørnveien. Det faktiske forhold er at saken fortsatt er til behandling i de kommunale organer, og at ingen endelige beslutninger er tatt. I motsetning til Høyre og Øiulfstad, uttaler ikke vi i Ap oss skråsikkert om den interne saksbehandling i andre partier før endelige vedtak er fattet. Vi avventer fortsatt endelig vedtak i Oslo Aps bystyregruppe i denne saken.
Men en ting skal velgerne i Vestre Aker bydel vite: Vestre Aker Ap er ferdige med behandlingen i denne saken. Våre bydelsrepresentanter har stemt i mot utbyggingen! Stikk i strid med hva man får inntrykk av å lese Øiulfstads artikkel. Vestre Aker Ap mener det er feilaktig å bygge ut denne tomten. Ikke finnes det skole, og det mangler totalt tilfredsstillende infrastruktur, Som sosialdemokrater mener vi i Vestre Aker Ap at samfunnet må styre samfunnsutviklingen. Vestre Aker Ap er derfor i mot denne type utbygginger, hvor det er utbyggerne som ukritisk får sette premissene for bydelsplanleggingen.

Men det skal bli litt av en valgkamp i Vestre Aker bydel til høsten, hvis Høyre i fortsettelsen skal være like unøyaktige i fremstillingen av våre synspunkter på boligutbygging og miljøspørsmål. Fra Øiulfstad, som faktisk er jurist, hadde vi ventet litt grundigere omgang med fakta før vi blir angrepet for synspunkter vi ikke har.

I Ap tar vi gjerne en saklig debatt med Høyre om miljøspørsmål. I en tid hvor mange av oss håper på å spenne på oss skiene og komme oss ut i Nordmarka, er det ett altoverskyggende spørsmål det er grunn til å føle uro over: CO2 utslipp og virkningen på det globale klimaet. Statsminister Jens Stoltenberg og vår regjering har sammen med Statoil nå tatt et historisk gre for å lage et spleiselag på å bygge landets første gasskraftverk med CO2 rensing. Velgerne bør ikke glemme at Høyre styrte både miljøverndepartementet, finansdepartementet, og olje og energidepartmentet i forrige Stortingsperiode. Men var i mot at staten skulle være med på denne type finansiering. Markedskreftene alene skulle bestemme! Det måtte en Ap dominert regjering til før vi får CO2 frie gasskraftverk på plass i Norge. Med det får vi miljøvennlig energiproduksjon, og Norge blir et foregangsland globalt i denne type miljøvennlig energiproduksjon. Høyre gjorde ikke annet enn å surmule og være kritisk da vi endelig fikk på plass dette sammen med Statoil. Høyres leder Erna Solberg ville ikke engang forplikte Høyre til å stemme for den statlige del av finansieringen av rensingen. Skulle Høyre mot formodning igjen rykke inn i regjeringskontorene i 2009, risikerer vi altså at dette viktige miljøprosjektet for å skaffe Norge tilgang på miljøvennlig energi står i fare. Men Høyre vil jo helst overlate alle slike prosjekter til markedskreftene. Men da skjer det ingenting før kraftprisene er mye høyere enn i dag.

I Oslo styrer Høyre sammen med Frp. Et parti som benekter at CO2 utslipp er et problem. Et parti som av Naturvernforbundet blir karakterisert som "miljøversting". Det gamle ordtaket "Si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er", bør noen og enhver merke seg neste gang Oslo Høyre forsøker å innbille velgerne at de er troverdige i miljøspørsmål.

Hvis noen tror at det er miljøvern som er hovedsaken til Frp, har man fulgt usedvanlig dårlig med i norsk politikk de siste 30 år.
Oslo Høyre har i miljøspørsmål altså valgt å alliere seg med Frp. Dessverre støtter også Venstre og KrF denne byrådskoallisjonen.

Skal vi virkelig få fart på miljøtiltak, må vi ved kommunevalget i 2007 få inn i Oslo og i Vestre Aker Bydel en politisk ledelse som faktisk har en troverdig langsiktig strategi for å arbeide for miljøvern. Et byråd, der Frp skal være en av de viktigste premissleverandørene for miljøpolitikken er, etter Aps oppfatning, det dårligste utgangspunkt det går an å tenke seg.

Den største miljøsaken vi har hatt i vår bydel de fire siste år, nemlig den skandaløse utbyggingen av Husebyskogen, har engasjert Vestre Aker Ap og Oslo Ap sterkt. Vi vil fortsette å bekjempe denne utbyggingen med alle politiske midler. Første forutsetning for å lykkes med dette, er at det ved høstens valg igjen blir et Ap-ledet byråd i Oslo.

Ove Gusevik
Leder Vestre Aker Ap

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag