*Nettavisen* Nyheter.

Ap går for Sogn-Ådal-alternativet

Arbeiderpartiet lytter til sine lokale partigrupper og legger vekt på å skåne store befolkningsgrupper når ny krafttrasé skal velges.

RØA: Da uttalelsen til valg av ny krafttrasé inn til Oslo ble behandlet i bystyret, sluttet Ap seg til byrådets innstilling om at traseen Sogn-Ådal var det beste alternativet.

– Det som veide tyngst var antall mennesker som bor og blir berørt langs linjene, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret, Libe Rieber-Mohn.

Fikk skarp kritikk

DittOslo fikk skarp kritikk fra flere av Aps representanter, etter å ha referert uttalelser fra et innlegg stortingsrepresentant og leder av Oslo Arbeiderparti Jan Bøhler holdt under et seminar i Statnetts regi. Der kunne det synes som om Bøhler ville ta mest hensyn til den delen av Marka hvor dagens linje Sogn-Ådal går.

Les saken: Jan Bøhler vil ha mer natur

Hvis denne ble fjernet ville det i tilfelle føre til at valget måtte falle på Smestad-Ringerike-alternativet. Den nye linjen vil i så fall gå gjennom bydelene Ullern og Vestre Aker. Det ville igjen berøre mer enn 7000 mennesker med skoler og barnehager langs linjen. Bøhler mente seg misforstått i og med at det bare var noen betraktninger helt i starten av prosessen, uten at Ap hadde behandlet saken i det hele tatt.

– Arbeiderpartiet var forberedt på bruke god tid på Statnetts nettplan. Det var byrådet som skulle uttale seg i saken. Da det så ble bestemt at bystyret også skulle uttale seg ble det i stedet en hastesak. Gjennom flere møter blant annet med lokallagene i bydelene og byutviklingsfraksjonen har vi likevel rukket å behandle saken grundig, sier Rieber-Mohn.

Ingen dispensasjoner

Vi møtte Rieber-Mohn i Hovseterdalen sammen med Katrine Ore og Bente M. Larsen. Ore representerer Ap i bydelsutvalget i Bydel Ullern, mens Larsen er gruppeleder for Ap i bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker.

– Et enstemmig bydelsutvalg mener at hensynet til antall mennesker som blir berørt av den nye kraftlinjen til Oslo må veie tyngst når man skal velge trasé. Dessuten vil vi ha utredet jordkabel gjennom områder hvor høyspentlinjer går nær der folk bor. I tillegg aksepterer vi ikke dispensasjoner fra forskrifter som Statens strålevern har satt til elektromagnetisk stråling, sier Ore.

Støyisolere trafostasjon

– I Nordre Aker har vi også tatt hensyn til i hvilken grad mennesker blir berørt av kraftlinjen, selv om det innebærer at traseen vil gå inn i vår bydel. I forbindelse med oppgradering av nettet vil vi til gjengjeld ha støyisolering av trafostasjonen på Sogn og jordkabel der hvor linjen føres gjennom boligområder. Jeg er glad for at Oslo Arbeiderparti og bystyregruppen har lyttet til lokallagene. Det er motiverende å drive med politikk når man aktivt er med i prosessen og får gehør for standpunktene, sier Larsen.

Les også: Anbefaler Sogn-Ådal-traseen

Bevare nærmiljøet

– Ett flott nærmiljø som her er ett av flere viktige grøntområder i Oslo som vi vil bevare. Vi må få en nettplan for Oslo som bevarer nærmiljøer til beste for alle. I tillegg vil fjerning av master og jordkabling være viktig for byutvikling i mange områder, sier Rieber-Mohn.

Hun berømmer lokallagenes engasjement.

– I Arbeiderpartiet lytter vi til våre flotte lokalpolitikere, sier Rieber-Mohn, som også understreker at Jan Bøhler naturligvis har vært med i prosessen og er enig i bystyregruppens standpunkt.

Les også:

Statnett fikk klar beskjed

Folkemøte

Bildeserie fra folkemøte

Natur eller boområder

Høyspentkrig i Oslo vest

Monstermaster i dalen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.