*Nettavisen* Nyheter.

Åpner for at kommunen kan bygge Ekeberg-tribuner

FULLT HUS: Av de mange oppmøtte i Åpen halvtime var det KFUM-planene på Ekeberg som trakk flest tilhørere. Foto: Foto: Kristin Trosvik

Engasjerte beboere hadde som vanlig møtt mannsterke opp når nye planer om KFUM Arena skulle behandles i bydelsutvalget.

EKEBERG: Bydelsutvalget (BU) skulle i sitt siste møte i 2014 vedta en høringsuttalelse i forbindelse at KFUM sine siste planer for tribuneanlegg på Ekebergsletta er til offentlig ettersyn. Fristen for uttalelse var 19.12.2014.

Mange naboer er sterkt kritiske til planene og viste dette ved å møte opp i Åpen halvtime, med banneret «Vis mot, vern Ekebergsletta».

Også representanter for KFUM var tilstede.

LES OGSÅ: KFUM jobber med nye arenaplaner

Nye innspill

Leder for bydelsutvalget Arve Edvardsen åpnet med å fortelle at det har skjedd bevegelser i saken de siste dagene.

Blant annet har Byantikvaren levert sin uttalelse.

Byantikvaren konkluderer med at de ikke vil motsette seg etablering av ny bane syd for KFUM-hallen, men de påpeker krav om arkeologisk undersøkelse i området lengst syd.

Byantikvaren vil ikke motsette seg etablering av ny tribune vest for idrettsbanen, forutsatt makshøyde på 7 meter.

Byantikvaren ber om at alternative parkeringsmuligheter utredes. I forhold til ny bruk av området vest for idrettsbanen bør ny driftsstasjon prioriteres, skriver Byantikvaren.

I tillegg har Bymiljøetaten i en e-post åpnet for at de kan stå for utbyggingen av tribuneanlegget. Det er allerede avsatt midler til etablering av driftsstasjon.

LES OGSÅ: KFUM dropper boliger og halverer høyden

Åpner for kommunal utbygging

BU vedtok følgende:

«Bydelsutvalget viser til sin uttalelse av 19.06.2014 i forbindelse med bestilling av oppstartsmøtet.
Det er et viktig overordnet prinsipp at de nåværende slettearealene bevares slik de er, men at man samtidig kan utvikle områdene på vestsiden av Ekebergveien mellom KFUM-hallen og ridehuset i tråd med områdereguleringen som ble stanset. Utvalget ønsker at også driftsstasjonen etableres i dette området, hvor forslaget fra reguleringsplanen om samlokalisering med tribuneanlegget i vest, er et godt alternativ. Dette er også i tråd med Byantikvarens høringsuttalelse av 17.12.2014.
Et eventuelt ytterligere tribuneanlegg i nord må i tilfelle utformes slik at områdets åpne karakter i størst mulig grad beholdes.
For å sikre kommunens fremtidige styring av dette arealet, herunder legge forholdene til rette for sporadisk bruk av andre lokale idrettslag, bør det vurderes om dette anlegget i stedet kan bygges av Oslo kommune som grunneier med de midler som bystyret allerede har bevilget til ny driftsstasjon.»

LES FLERE SAKER FRA NORDSTRANDS BLAD HER

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag