*Nettavisen* Nyheter.

Åpner for høyere hus

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet en stor plan for utviklingen av Oslos indre by. I vår bydel åpnes det for å øke makshøyden på bebyggelse med opptil tre etasjer.

St. Hanshaugen: Hva er verd å ta vare på? Hva kan rives, og hvor skal den moderne byen få utvikle seg? Disse store og kompliserte spørsmålene har Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren arbeidet med i hele seks år.

Nå foreligger utkastet til ny plan for byutvikling og bevaring av indre Oslo. Torsdag 12. januar arrangerte Plan- og bygningsetaten i den anledning et åpent møte om prosjektet i Bydelshuset på St. Hanshaugen.

Helhetlig

Det var godt oppmøte og stort engasjement da representanter fra de to etater redegjorde for planen. Hovedtanken er å lage overordnede rammer og slippe krangel om høyder, tilpasning og bevaring i nesten hver eneste byggesak. Prosjektarkitekt Stig Eide forklarte hva planen spesifikt ville bety for vår bydel.

Sårbare områder

Ila, St. Hanshaugen/Bislett, Majorstuen og Frogner bør bevares i sin opprinnelige form, mener Eide. Dette er områder planen definerer som verneverdige og spesielt sårbare. I praksis betyr dette en restriktiv utbygningspolitikk, og at nybygg må holdes i samme stil som bebyggelsen for øvrig.

Mer kontroversielt er det at planen åpner for å øke maxhøyden på bebyggelse med opptil tre etasjer. Spesielt de såkalte strøksgatene blir sentrale her. Bogstadveien, Ullevålsveien og Thereses gate er eksempler på slike gater som er pekt ut for nybygg og utvikling. Her vil byggehøyden øke til 33 meter. Dette er det eneste punktet i planen som byantikvaren er uenig i.

Dette er den delen av planen som bekymrer oss. Nybygg kan bli flere etasjer høyere enn de eksisterende byggene, og det kan gi stor kontraster, sier assisterende byantikvar Morten Stige.

Plan- og bygningsetaten mener på sin side det er viktig med utvikling i disse gatene, og at man derfor må være mer liberal her. Samtidig ønsker etaten også å sikre spesielt sårbare og kulturhistorisk viktige steder i vårt område.

Toget går

Den nye planen vil erstatte gjeldene soneplan fra 1977, som i følge Plan- og bygningsetaten har fungert utilfredsstillende på mange områder. Høringsfrist for ny plan er satt til 20.01.06, og vil senere i år behandles i bystyret. Planen vil deretter være førende for Oslos utvikling de neste 15 årene.

Prosjektetvil ha stor betydning for vår byutvikling. Derfor er det viktig at folk engasjerer seg. Samtidig erkjenner vi at planen er meget omfattende, og en pedagogisk utfordring og sette seg inn i. Uansett er toget for innspill nå i ferd med å gå, avsluttet assisterende byantikvar Morten Stige.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag