*Nettavisen* Nyheter.

Appellerer til politikerne

Einar Nerland (Brekke brl.), styreleder i Brekke brl. Hege Blom, Leif Pedersen (Frysjaveien) og styreleder i sameiet Frysjaveien 1-3-5, Leon Gaasø, i BU-salen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Samferdselsetaten trenerer saken, mener Frysjavei-beboerne, som ikke vil gi opp å få fortauet flyttet og skoleveien sikret.

NYDALEN/KORSVOLL: Bydelsutvalgsleder Egil Ihlen uttrykte på vegne av BU "genuin enighet" om at politikerforsamlingen ønsker en trafikksikker Frysjavei, da styrelederne og beboere i sameiet Frysjaveien 1-3-5 og Brekke borettslag troppet opp i bydelsutvalgsmøtet forrige torsdag. Det gledet beboerrepresentantene, som føler at politikerne har "glemt" Frysjaveien, der trafikksikring har vært et tema i 20 år.

Vi håper dere kan ta saken til deres partikolleger i bystyret, oppfordret styrelederne.

Steng veien!

Frysjaveien fungerer som gjennomfartsåre i bydelen, for kjørende til Kjelsås og Grefsen som vil unngå Storo-krysset. Denne belastningen er ikke veien dimensjonert for, sa Hege Blom, styreleder i Brekke borettslag, om veien som i tillegg er busstrasé.

Vi ønsker ikke at veien skal åpnes for gjennomkjøring før den er sikret. Da får heller vi som bo der ta ulempen med å kjøre rundt, sa Leon Gaasø, styreleder i sameiet Frysjaveien 1-3-5.

Nytt fortau ikke mulig

I en skriftlig kommentar til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, skriver Samferdselsetaten:

På strekningen mellom Maridalsveien og inngangen til Frysjaveien nr. 3 (ca. 45 m) har beboerne selv etablert en smal gangvei på utsiden av betongkanten mot kjørebanen, på egen tomt. Terrenget skråner der sterkt ned mot parkeringsplassen (...) som ligger 4-6 m lavere. (...) Etablering av nytt fortau i stedet for det midlertidige fortauet vil medføre relativt omfattende arbeider med støttemur mot parkeringsplassen og må prosjekteres før kostnaden med et slikt tiltak kan beregnes. (...) Det er derfor ikke mulig å bygge nytt fortau på østsiden av veien som ledd i Vann- og avløpsetatens istandsetting av Frysjaveien høsten 2008.

Er redd for ansvaret

Hadde vi ikke bygd den midlertidige gangveien er jeg sikker på at det hadde skjedd ulykker, for veien er farlig å krysse. Dessuten er det helt feil at de legger ansvaret for gangveien over på beboerne. Vi er livredde for at noen skal falle utenfor det usikrete fortauet, for da er jeg ikke i tvil om at erstatningsansvaret faller på oss, sier Gaasø.

"Fortauet" som er satt opp av sameiet brukes av fotgjengere, også barn, eldre og funksjonshemmete fra Brekke borettslag, sier Blom. Det er å kaste bort skattepenger når Samferdselsetaten likevel vil bygge opp et fortau ingen benytter seg av, legger hun oppgitt til.

Vi har snakket om å stenge av fortauet, men da vil det bli kaos. Vi kommer derfor til å sette opp et skilt om at all ferdsel skjer på eget ansvar, sier Gaasø.

Vi har inntrykk av at Samferdselsetaten trenerer denne saken, slik at det ikke skal komme noen vedtak før veien er ferdig, hevdet tidligere styreleder i Brekke borettslag, Tron Myrén, som har opplevd å ikke få svar fra etaten på sine egne henvendelser.

Ingen løsning?

BU-leder Egil Ihlen kunne fortelle at fortauet i Frysjaveien vil bli satt på dagsorden i neste møte i bydelens miljø-, plan og samferdselskomité (MPS), den 22. september.

Men jeg har liten tro på at det vil føre til at det skjer noe i denne saken. Dette handler om prioriteringer, og skal Frysjaveien utbedres nå må det gå på bekostning av andre prosjekter. Jeg vet dessverre ikke hvilke prosjekter som kan settes til side, sier MPS-leder Ivar Christiansen (Ap), men understreker at ingenting er avgjort før saken har vært til politisk behandling.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag