*Nettavisen* Nyheter.

År 1916: Den nye sjømandsskole. År 2010: Hva nå?

Sjømannsskolen under bygging i 1916.

I bladet "HVER & DAG" nr. 29 for 20. april 1916 er en artikkel om Sjømannskolen da den var under bygging:

Klikk på bildet for å forstørre.

De fantastiske freskemaleriene innenfor hovedinngangen, malt av Per Krogh. FOTO: Anne-Grethe Ulriksen

Klikk på bildet for å forstørre.

Sjømannsskolen ruver i landskapet. FOTO: Øystein Dahl Johansen

Paa toppen av Ekeberg i de herligste omgivelser og med den vakreste utsigt over Kristiania med havn, øer, fjord og aaser ligger det stolte bygverk som heter sjømandsskolen. Vi har set den reise sig høiere og høiere, indtil den en vakker dag stod der i hele sin imponerende skikkelse med balkonger og taarner og fløier.

Høiesteretsadvokat Keyser Jordan er byggekomiteens formand og følgelig den rette mand til at fortælle os om huset.

"De vil bedst faa et inblik i det ved at se paa disse plancher", sier han og viser os meget elskværdig omkring paa plancherne. 1ste etage er optat av foredragssalen og stuertskolen. "Hvem skal spise maten, som her lages?" spør vi. "Det blir anledning saavel for eleverne som for lærerne at kjøpe den." "Elevene skal altsaa ikke bo paa skolen?" "Nei, det blir der nok ikke plads til. Paa stuertskolen i Bergen og i København er der internat. I København benytter man den gamle brig som ligger fortøiet i Holmen kanal ved Holmen kirke. Restauranten om bord er nærmest en folkerestaurant, hvemsomhelst kan gaa der og spise, men noget saadant blir der ikke tale om her.

Her har vi 2den etage med den egentlige sjømandsskole med balkonger og store speilglassruter.

Vinduspørsmaalet og jernspørsmaalet har været viet en meget stor opmerksomhet, og været behandlet av to specielle komiteer, "vinduskomiteen" og "jernkomiteen". Av hensyn til observationerne har man sløifet vinduernes opdeling i ruter og anskaffet store speilglasruter og av hensyn til instrumenterne benytter man i en række tilfælder messing istedenfor jern, fordi messingen ikke er magnetisk. Saaledes vil jernet sløifes i denne etage i alle radiatorene og erstattes med messing.

3die etage optas av forskjellige kontorer, lærerværelser og kontrolrum. I 4de etage er kompaskorrigeringsrum, modelsaler, rum for radiotelegrafi og bestyrerens leilighet med den herligste utsigt over fjorden.

Taarnrummene med de store speilglasruter likesom det flate tak er ogsaa bestemt for observationerne.

Installering av radiotelegrafen er besørget av en sakkyndig, her vil bli veirvarselsignaler, elektriske lyssignaler, tidssignaler med mer".

"Hva koster saa dette?" "Der er bevilget 550 000 kr. til bygningen, men det blir bare til tomme væggene, inventar blir utenom. Vi vil selvfølgelig benytte en god del fra den gamle sjømandsskole, men der maa ogsaa meget nyt til. Sjøfartsmuseet vil være i sine rette omgivelser hos os. Det begynder nu at bli hjemløst paa folkemuseet paa Bygdø, da der er liten plads for det. Mens vi i vore foredragssaler, korridorer og store trappeganger vil ha udmerket plads."

"Naar skal huset overleveres?" "I oktober feirer vi 71 aars-dagen for den gamle skoles indvielse, det skulde være hyggelig om huset var færdig til da, men derom kan jeg intet uttale, - i løpet av dette aar haaber jeg imidlertid vort arbeide skal være avsluttet. Det har vært en interessant opgave. Vi har anstrengt os for at nyttiggjøre os alle forbedringer og har studert lignende skoler i andre lande for at faa bygningen tiptop i alle retninger og jeg haaber den skal bli til gavn og glæde for sjømandsstanden og dermed for vor by og det hele land."

Flere funksjoner

Dette monumentale bygg, som er regulert for undervisning, har alt hatt flere funksjoner. Etter sjømannsskolen kom BI og etter BI kom medisinske og alternativ til medisinske fag inn. Det sies at flere av disse er ved å forlate huset og det er uvisst hva som kommer, men eieren har søkt om at bygningen omreguleres fra undervisning til bl.a. kontorer og hotell m.m.

Jeg tillater meg å foreslå at det fremdeles skal være undervisning i bygget og at navnet kanskje kan være EKEBERG OPPLEVELSESSENTER. Her er forslag til noe av det som bygningen da kan romme:

- Geologi:

For 9800 år siden sto vannet 220 meter høyere enn i dag og over Ekebergsletta var det ca 100 meter vann.

I et vannbasseng kan en illustrere hvor høyt vannet sto i Osloområdet på forskjellige tidspunkter. Landet hever seg.

Modell som viser et isdekke som er 3,5 - 4 kilometer tykt.

Modell som viser hvorledes jettegryter blir til, på Bekkelaget er det jo en jettegryte som er ca. 14 meter dyp og 2,5 meter i diameter.

Er det en kilometer fjell som er skurt vekk fra området vårt bortsett fra øyene og fjorden som ved forkastnigen "ramlet" ned hundrevis av meter?

Modell fra da Osloforkastningen skjedde. Hva viste Bekkelagskollen

Geologisk museum stiller ut fossilene de har fra øyene.

- Vi må bli kjent med våre forfedre som holdt til på Ekeberg. Alt det arkeologene har funnet den siste tiden og tidligere funn må kunne stilles ut. Tykknakket steinøks er funnet på Jomfrubråten og en ved Sørli. En nøstvetsøks som er 4 - 6 000 år gammel er funnet på Nedre Bekkelaget, På Ekeberg er funnet en tverregget øks av basalt. På Ballsletta er funnet en øks fra vikingtiden. Både på Svenskesletta og ved Sandstuveien er funnet tynnakkete økser, ved Bekkelaget kirke en steinkølle for å nevne noe. På Kulturhistorisk museum er det hundrevis av slike ting, men vi vil ha utstilt hos oss det som er funnet her.

Hvis helleristningene ikke tegnes opp, må vi ha en modell av dem.

- Modell av diabasgruben nedenfor Lille Ekeberg. Her tok steinalderfolket ut emner til redskap. Skal vi forsøke oss?

- Avstøpninger av skålgroper, særlig dem ved Brannfjell skole.

- Grotten ved Kongshavn.

- Modell av Alunverket. Det var noe a la Blåfarveverket.

- Syvårskrigen - slagene ved Svenskesletta.

- Anne Brandfjeld som reddet barna i byen.

- Henrik Wergeland, Amalie Sophie og Camilla Collett.

- Ekeberg hovedgård var et stamhus, hva var det?

- Frisk luft, Sanitetsforeningens hytter ved Ekebergsletta.

- Kanalplan med sluser i Ekebergskråningen.

- Kongshavns historie.

- Luftskipet Norge på vei til Nordpolen.

- Ekeberg som oppbevaringssted for ferskt kjøtt for Oslos befolkning.

- Ekeberg som utfluktssted.

- Edvard Munch - Skrikstedet + tegning fra foran Sjømannsskolen.

- Arkitektur. Ekebergrestauranten - Sjømannsskolen.

- Kamp på Ekeberg aprildagene 1940.

- Den tyske kirkegården.

- Kan barna oppleve Ekebergkongen?

- Husdyrparken på Ballsletta.

- Bypatriot Christian Ringnes.

- Hva er inne i Ekebergåsen?

Vi er rike

Her er noen momenter av det som "Ekeberg Opplevelsessenter" kan vise og fortelle om til skoleklasser, alle oss andre og til turistene. Vi er så utrolig rike som kan stille ut attraksjoner i en unik bredde. Når vi nå skal fly mindre, er det kanskje bra å stille ut og besøke det vi selv har å by på?

Hvis du ønsker å sette deg mer inn i kultur- og naturminner på Ekeberg, så gå inn på nettet og se på Eikabergtingets søknad om at Ekeberg blir blant Unescos verdensarv, her er nemlig en større bredde av kultur- og naturmenner enn de fleste tror.

http://eikabergtinget.org

Hvis Kulturhistorisk museum kommer til Gamlebyen, eller Bjørvika som de kaller det, så må selvfølgelig det ta seg av museets nærområde når det angår steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder osv. Opplevelsessenteret må da ta seg av alt annet.

Hvis Kulturhistorisk museum kommer til Bygdøy, må Sjømannsskolen bli Universitetets museum for Ekebergs verdier.

Kanskje vi kunne få Oslo Museum (Bymuseet) der en nå tenker seg Kulturhistorisk Museum?

Hvorom all ting er, så må Sjømannsskolen bli noe stort for Oslo, det er en fantastisk bygning på et fantastisk sted. Her må vi ikke få ble ordinære kontorer eller hotell eller noe slikt!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.