«Arbeiderpartiet har sviktet hovedstaden»

Politi

Politi Foto: ILLUSTRASJONSFOTO

Mazyar Keshvari (Frp)

I hovedstaden har vi de siste årene sett en utvikling som gjør at en utrygghetsfølelse har begynt å spre seg blant mange av Oslos innbyggere. Antall overfallsvoldtekter har eksplodert de siste årene, samtidig som Oslo-politiet gradvis har blitt mindre synlige i bybildet.

Del på Facebook

Voldskriminaliteten har også økt etter at politiet omprioriterte den mobile politiposten som var plassert midt i sentrum

Det er i denne situasjonen Arbeiderpartiet har foreslått å inndra 36,4 millioner kroner fra Oslo politidistrikt til IKT-investeringer. Dette er penger som kunne vært brukt til økt bemanning, et mer synlig politi og mer kriminalitetsforebygging.

Disse faktorene er velkjent for økt trygghet i befolkningen. Det er også kjent at det er færre politi i Oslo nå enn før. Dette er en direkte konsekvens av den politikken Arbeiderpartiet har ført gjennom de siste seks årene i flertallsregjering, noe som har rammet hovedstaden svært hardt.

I 2008 hadde Norge en landsdekkende politidekning på 1,76 politi per 1000 innbyggere. Tre år senere er denne redusert til 1,66. Hovedårsaken til dette er at politiet har systematisk blitt underfinansiert under den rødgrønne regjeringen samtidig som de har fått flere oppgaver.

På toppen av hele må de gjennomføre en kostbar IKT-reform uten at regjeringen har øremerket ekstra midler til dette. Store deler av driftsbudsjettet må brukes på reformen, hvilket har ført til at man nasjonalt har kuttet 360 stillinger for å spare inn penger.

Oslo-politiet har kuttet 29 stillinger, samtidig som arbeidsmengden deres har vokst kraftig. Oslo har mange særutfordringer som et stort narkotikamiljø, mye prostitusjon, majoriteten av landes illegale innvandrere, samt draps- og voldtektsstatistikker som ikke kan måle seg med noen annen by.

Oslo-politiet økonomiske rammebetingelser bør derfor styrkes, slik Frp har foreslått i sine alternative statsbudsjetter hvert eneste år. At Arbeiderpartiet skylder på politidistriktene som prioriterer feil gjør at partiet mister enhver troverdighet på dette området.

Arbeiderpartiet evner heller ikke å forstå at det å utdanne flere politi hjelper svært lite når det ikke er økonomi til å ansette dem. Av politistudentene som gikk ut av Politihøyskolen i juni var det bare 14 av 430 som fikk fast jobb i politiet.

Mange steder er det rett og slett innført ansettelsesstopp, fordi den pressede økonomiske situasjonen ikke gir dem rom for å ansette flere politi.

Volds- og sedelighetsseksjonen i Oslo fikk i 2007 refs av statsadvokatene fordi de var underbemannet. I dag er situasjonen forverret, og beskrives som urovekkende. Nylig måtte seksjonen henlegge 14 grove sedelighetssaker, deriblant en omfattende nordisk barnepornosak, samt saker som omhandlet seksuelle overgrep mot barn.

Det nytter ikke lenger med bortforklaringer fra justisministeren og Arbeiderpartiet, de har sviktet hovedstaden på det groveste også når det kommer til politidekningen.

Mazyar Keshvari

Gruppeleder Oslo Frps bystyregruppe

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.