*Nettavisen* Nyheter.

Arbeiderpartiet og samfunnsutviklingen

For de fleste handler et valg av politisk parti om et valg av en ønsket samfunnsmodell. Det er viktig å lage et skille mellom stortingsvalg og kommunevalg fordi enkelte kommuner kan unnlate å følge opp regjeringens politikk. Et eksempel på dette kan være Oslo kommune, som har forkjøpsrett på en ti prosents andel i alle nybygg til boligformål i Oslo. Oslo kommune benytter seg ikke av denne forkjøpsretten. Det borgelige byrådet er ikke interessert i å ta i bruk gode sosialpolitiske virkemidler som fører til offentlig eierskap.

En god sosialpolitikk er en av de viktigste forutsetningene for en sunn samfunnsøkonomi. Et valg mellom høyresiden eller venstresiden kan derfor fremstå som et verdivalg mellom individualistsamfunnet eller solidaritetssamfunnet. Velferdspolitikk = sosialpolitikk og Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti som ønsker å øke den totale velferden i samfunnet.

Samtidig vil Arbeiderpartiet delegere mer makt og myndighet til innbyggerne gjennom bydelsutvalgene. En god offentlig velferdspolitikk innebærer at tjenestetilbudet har en viss universell standard. En slik standard oppnås ikke gjennom en ren markedsliberalistisk tenkning fordi penger alltid vil være den sterkeste maktfaktoren i et slikt samfunn. Høyreorienterte og markedsliberalistiske politikere forteller deg aldri at de beste og mest etterspurte velferdstjenestene alltid vil være de dyreste i et individualistsamfunn.

Arbeiderpartiet har alltid ført en ansvarlig og langsiktig politikk, og Norge har i dag et velferdssystem som fungerer som et sosialt sikkerhetsnett og som er hjemlet i velferdslovgivningen. Dette gir innbyggerne rettigheter og trygghet i form av offentlige velferdstjenester og økonomiske ytelser. Offentlige velferdsytelser bidrar til skatteinntekter, samtidig som de opprettholder kjøpekraften. Arbeiderpartiet vil skape et samfunn der den enkelte blir sett, et samfunn der minoritetsgrupper blir tatt hensyn til og et solidaritetssamfunn der alle bidrar med det de kan. For å oppnå dette, vil Arbeiderpartiet legge til rette for fellesskapsløsninger og fellesskapsarenaer, i tillegg ønsker vi et mangfoldig samfunn der ulike kulturer kan lære av hverandre og samtidig trekke det beste ut av kulturene, en slik politikk kan fremme sunne og konstruktive samfunnsholdninger. Arbeiderpartiet mener også at arbeidskraft er samfunnets viktigste ressurs, og at høy sysselsetting øker vår evne til å skape og dele. Arbeiderpartiet går derfor under parolen "arbeid til alle".

Knut Braaten

Kjelsås Arbeiderpartilag

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.