*Nettavisen* Nyheter.

Arbeiderpartiet skuffer

Arbeiderpartiet misforstår når de mener at et økt låneopptak er uproblematisk, mener Kjell Omdal Erichsen (H).

I Østkantavisa 15. januar advarte jeg om at det å ta opp lån for å drifte bydelene kan føre Oslo ut i økonomisk uføre, ikke ulikt tv-programmet Luksusfellen.

22. januar svarer så Trond Jensrud (Ap) med å hevde at jeg har misforstått og at Ap/ SV sitt alternative budsjett for Oslo kun innebærer noe økt lånopptak og at dette er uproblematisk. Her er det nok dessverre Jensrud som har misforstått konsekvensene av både lånopptak og investering i eiendom. Dette er skuffende.

Jeg vet ikke hvilken bank Jensrud bruker, men i min bank må lån betales tilbake, med både renter og avdrag. Jensrud sier at deres alternative budsjett kun ville økt gjelden til Oslo kommune med 200 millioner, men her glemmer han at mange bekker små gjør en stor å. Dersom Ap og SV hadde fått flertall for sine alternative budsjetter fra 2001 og frem til i dag, hadde Oslo hatt over 3,2 miliarder kroner mer i gjeld. Dette hadde ført til at Oslo kommune måtte brukt over 1,3 milliarder kroner mer bare for å betjene renter og avdrag. Det er er nesten dobbelt så mye som hele Sagene bydel sitt budsjett for 2009. Å låne til drift er bare å skyve problemene, og de vanskelige valgene, foran seg.

For at investering i eiendom skal lønne seg, slik Jensrud hevder, må man kjøpe opp eiendom med den hensikt å selge senere med profitt. Oslo kommune kjøper derimot ikke eiendom for å tjene penger, men for å betjene sine innbyggere. Skoler, barnehager og idrettshaller koster ikke bare å bygge, men også å drive. Med mindre Arbeiderpartiet går i bresjen for at Oslo kommune skal bli eiendomsspekulant, og investere i eiendom for å selge med profitt, så er dette investeringer som fører til økte utgifter og ikke økte inntekter, slik Jensrud synes å tro.

Det som derimot er enda verre, er at selv om man ser bort fra at Ap og SV sitt alternative budsjett på 300 millioner til bydelene er lånte penger, så ville disse millionene allikevel kun økt aktiviteten nå i 2009. Neste år ville ikke pengene vært der. Hva skulle bydelene da gjort? Kuttet de samme 300 millionene? Å hevde at Ap og SV sitt alternative budsjett ville gitt bedre tjenester i bydelene blir da å forlede og kaste blår i øynene på innbyggerne.

Til slutt vil jeg allikevel gi Jensrud rett i en ting: Sagene bydel vil ikke havne i Luksusfellen. Sagene bydel er en del av Oslo kommune, en kommune med borgerlig styre som har orden på økonomien. Rød-grønne Trondheim derimot, har lånt seg til fant og setter nå sin lit til statlige krisepakker for å unngå store kutt.

Kjell Omdal Erichsen (H)
Nestleder Sagene bydelsutvalg

Annonsebilag