Gå til sidens hovedinnhold

Ære på ville veier

Det er mange dramatiske menneskeskjebner som møter Gerd Fleischer og hennes medarbeidere i Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF). Historier som ikke så ofte kommer opp i dagen, men som forteller om unge mennesker på flukt fra sin egen familie. Og som lever i skjul på hemmelig adresse. Mange av ungdommene er fra ditt nabolag her i Groruddalen.

Sett fra familienes side handler det om ære og å respektere familiens ønsker og tradisjoner. Sett fra de unges side handler det om at de befinner seg i en situasjon der de ønsker å velge selv. Og når ønskene går på tvers av familiens, blir det alvor. SEIF forteller om drapstrusler, grov vold og alvorlige represalier, hvor volden og truslene kommer fra de unges egen familie.

Problematikken rundt tvangsekteskap kom for alvor opp til overflaten også i Norge etter Fadime-drapet i Sverige i januar 2002. Den unge kvinnen ble skutt av sin egen far, med resten av familien som vitne, fordi hun ikke ønsket å gifte seg med familiens utvalgte.

Henvendelsene lot ikke vente på seg til Fleischer og SEIF etter dette. Samtidig som tilbudet om hjelp ble gjort kjent, forsto også flere av de unge i Groruddalen at de drapstruslene de allerede hadde mottatt fra familien, kunne bli gjort alvor av. Selv om det i årene som har gått siden dette har vært mange hundre henvendelser til organisasjonen, så er mørketallene helt sikkert enda større. Og det er ikke bare jenter som vil unngå tvangsekteskap ut av Norge som går til SEIF. Den har blitt et sted der innvandrerungdom også i andre alvorlige krisesituasjoner henvender seg.

Det er vanskelig å forstå at en familie er villig til å gå så langt som å utøve vold og tvang mot en av sine egne, for å opprettholde æren. Det er viktig at det norske storsamfunnet står opp og tar sterk avstand fra dette æresbegrepet. Samtidig er det naivt å tro at problemet blir borte over natten. Også i årene som kommer må ungdommer i Groruddalen bryte opp fra familien, flytte til nytt bosted, skifte identitet og bo på sperret adresse. Forsøk på megling og gjenforening viser seg nesten uten unntak å være nytteløst. Det er trist at noen ikke har kommet lengre enn dette.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar