Arkitekt: – Lommeboken styrer

Arkitekt Jon Guttu mener man mangler en helhetlig plan for utbyggingen på Holtet.

HOLTET: Jon Guttu, forfatter av bøkene "Fortetting med kvalitet" og "Fortett med vett", er selv oppvokst på Jomfrubråten, nå bosatt på Godlia. Han har sett mange eksempler på dårlig fortetting, og han tror heller ikke Holtet vil komme styrket ut av utbyggingen som nå foregår, verken når det gjelder bokvalitet eller estetikk.

– Jeg er absolutt for fortetting i slike trafikknutepunkt som Holtet, ut ifra et byplanmessig synspunkt, sier Guttu som likevel er skeptisk til kvaliteten på fortettingen på Holtet.

– Jeg vil se det ferdig før jeg konkluderer, men det ser ut som man mangler en helhetlig plan. Særlig ser jeg at kvaliteten på uteområdene lider, sier arkitekten og legger til:

– Reguleringsplanen er detaljert og jeg kan ikke påstå at den er spesielt dårlig, men det ser ut som måten utbyggingen foregår på, punkterer det som måtte være av gode intensjoner i planen. Når utbyggingen skjer stykkevis og delt innenfor hver enkelt eneboligtomt og med så høy tetthet, blir uterommene skadelidende. Årsaken til at fortettingen på Holtet bærer galt av sted, mener Guttu skyldes at kommunen slipper ansvaret etter at en reguleringsplan er på plass.

– Hver utbygger planlegger kun etter lommeboka og sitt eget hode, det finnes ingen koordinering av prosjektene. Tettheten er satt for høyt til denne utbyggingsformen og det er ingen tanke for kvaliteten på uteområdene, sier han.

Arkitekten mener det er flere punkter i reguleringsplanen som må følges opp hvis Holtet skal bli et vellykket prosjekt. Blant annet bør avstander og tetthet avpasses i forhold til eksisterende villabebyggelse.

– Jeg ser i planen at man ønsker forretningsvirksomhet visse steder i planen. Jeg synes det er en bra tanke med en blanding av funksjoner, slik at man her får mer bymessige gater. Men dette må jo planlegges, sier han.

Guttu sier at det dessverre ikke er mange gode eksempler på fortetting her i landet.

– Vi har sett gode eksempler i Bergen og i Trondheim. Også på Bekkestua er det skapt kvaliteter, men ellers er det ikke mye å vise til. Vi trenger sårt gode eksempler på knutepunktfortetting på mindre steder, avslutter Jon Guttu.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.