Arrogant holdning av byråden

Aud Kvalbein (KrF) reagerer på skolebyrådens holdning til problematikken rundt den skjevfordelte elevmassen på Mortensrud.

Mortensrud: Jeg opplever en arrogant holdning fra byråden i denne saken og reagerer på det. Denne holdningen har vi sett nå flere ganger, sier Kvalbein. Hun mener skolebyråd Torger Ødegaard (H) må innse at det er et problem med flere innvandrerbarn enn etnisk norske barn i en klasse.

Endring i skolegrensene

Jeg opplever at de som tar opp problemet med skjevfordeling på skolene blir anklaget for å ha et dårlig menneskesyn. Alle mennesker er like mye verdt. Jeg er enig med byråden at folks bakgrunn ikke er viktig. Men det denne saken gjelder er å gi innvandrerbarn muligheten til å bli integrert, sier Kvalbein. Hun mener man må se på skolegrensene for å løse problemet på en kortsiktig måte.

På kort sikt kan vi nok se på skolegrensene slik at vi kan fordele elevene bedre, mener hun. Det er uansett behov for en mer langsiktig løsning om man ønsker å jevne ut elevmassen i framtiden.

Den langsiktige løsningen har med befolkningen å gjøre. Det må bli billigere boliger andre steder i byen slik at innvandrere kan bosette seg andre steder. Dessuten må de selv ha et ønske og en motivasjon for å bo et annet sted.

Ettersom Vahl skole mottar Oslo indre øst midler mener Kvalbein det blir feil av skolebyråden å trekke fram denne skolen som et eksempel på at det går an å oppnå gode resultater selv med en høy andel minoritetsspråklige.

Vahl skole gjør det bra og det er kjempebra at de har laget et bra opplegg for norskopplæring. Men barna trenger norske venner. Dette er en viktig problemstilling som byråden må gå inn i og da opplever jeg det arrogant at han svarer som han gjør, sier hun.

Hun mener i tillegg at det er viktig å motivere etnisk norske foreldre til å sende barna sine til skoler med mange innvandrerelever, men påpeker at oppfølging er viktig.

Skolen må følge opp de etnisk norske elevene. Den elevgruppen på 5 prosent på Mortensrud er i en vanskelig situasjon og trenger tett oppfølging.

Fortsetter kampen

KrF har ved flere anledninger tatt opp problemstillingen med skjevdelingen både i komité og bystyret tidligere, men vil fortsette å ta opp saken.

Vi kan jo bidra nok en gang til å løfte problemstillingen inn i komiteen. Jeg gjorde det i bystyret nå i våres. Neste mulighet blir for eksempel ved behandling av første rullering av skolebehovsplanen, sier Kvalbein som mener det er viktig at man går sammen inn i problemstillingen og prøver så godt man kan for å gi både innvandrere og etnisk norske barn god opplæring.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.