Årvoll kan få nye 60 millioner liter

KAPASITET: Tine bygger nytt lager på Årvoll som gjør det mulig å øke kapasiteten på meieriet drastisk. Det kan bety mer trafikk til anlegget på Årvoll.

KAPASITET: Tine bygger nytt lager på Årvoll som gjør det mulig å øke kapasiteten på meieriet drastisk. Det kan bety mer trafikk til anlegget på Årvoll.

Tine vurderer å legge ned fire distriktsmeierier og flytte hele virksomheten til Årvoll.

ÅRVOLL: Det har vakt en del oppmerksomhet rundt om i Norge at Tine som eies av norske melkebønder diskuterer å legge ned virksomhet i distriktene til fordel for et stort anlegg i Oslo.

Del på Facebook

En fersk rapport slår fast at Tine kan spare 70 millioner kroner i året på sentralisering.

– Tine eies av 15.000 melkeprodusenter. TINEs konsernstyre, som velges av eierne, vedtok allerede i 2004 å satse på meieriene Oslo, Sem og Frya for ferskvareforsyning på Østlandet. Styret vedtok også at de øvrige konsummelkmeieriene i regionen inntil videre skulle drives med minimale investeringer. Eierorganisasjonen er nå invitert til å gi høringsuttalelser før konsernstyret fatter vedtak innen utgangen av året, sier regiondirektør Kjell Sårheim i TINE Øst.

77 årsverk

– I beregningene er det forutsatt en innsparing på 77 årsverk fordelt på Odal, Fosheim, Sarpsborg og Mysen. Dersom en omstilling blir vedtatt å gjennomføre, er det beregnet en samlet innsparing på om lag 100 årsverk i Tine Øst. Dette fordi det vil bli en intern effektivisering på Oslo-anlegget, men dette er ikke tatt med i beregningene i rapporten, sier Sårheim.

På spørsmål om ikke dette er dårlig distriktspolitikk svarer Kjell Sårheim at Tine er en industrivirksomhet med et mål om å skape størst mulig verdier for melkeprodusentene.

– De er våre eiere. Inntektsutviklingen til bøndene viser at de må ha en mest mulig sikker avsetning på sine råvarer til en fornuftig pris, sier Sårheim.

60 millioner liter

– Meieriene som kan bli nedlagt tapper samlet ca 60 mill liter pr år. Etter et eventuelt vedtak vil dette volumet bli tappet på Kalbakken, sier Sårheim.

Hvis det blir vedtatt at de fire meieriene avvikles vil det sannsynligvis skje enkeltvis i løpet av de to neste årene. Dette for å sikre en mest mulig smidig overtakelse av de oppgavene de fire meieriene utfører i dag til meieriet i Oslo.

– Hvor mye mer transport vil gå inn og ut til Kalbakken?

– Transporten inn og ut av meieriet i Oslo vil øke moderat. Allerede i dag går mellom 40 og 50 prosent av volumet til disse meieriene fra Oslo som mellomtransport. Dessuten vil den daglige transporten mellom Oslo og lageret i Mysen falle bort.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer om emnet: Bjerke

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag