Asylbarn rekrutteres til narkomiljøene

Her i narkomiljøet på Vaterland ender mange av de forsvunnede asylbarna opp.

Her i narkomiljøet på Vaterland ender mange av de forsvunnede asylbarna opp. Foto: Foto: Marion Juliussen

- Dette er vår tids slavehandel, sier Marianne Borgen, SVs ordførerkandidat, og sikter til de mange barna som forsvinner fra asylmottak og ender opp i Oslos rusmiljøer.

Marianne Borgen er sterkt engasjert i asylbarnas situasjon. Foto: Foto: Stig marlon Weston

OSLO: Barna styres av bakmenn som rekrutterer dem til bruk og salg av narkotika.

Sosialbyråd Anniken Hauglie (H) mener hjelpeapparatet mangler hjemmel til å gripe inn overfor disse barna. Fordi lovverket er dårlig og uklart.

– Vi har ikke hjemmel til å plassere dem på institusjon mot deres vilje, sier hun til Østkantavisa.

– Loven setter en begrensning for oss. Det trengs en lovendring som gir hjemmel til å få dem ut av miljøet.

– Gjelder ikke barnevernsloven for alle barn i Norge?


- Jo, det gjør den. Men det er flere grupper mindreårige kommunens oppsøkende tjeneste møter på som har ulik juridisk status som igjen påvirker deres rettigheter og vår mulighet til å hjelpe. Mange av barna unndrar seg hjelp, trolig fordi de blir styrt av bakmenn. Dersom vi skal hjelpe er vi avhengig av at de medvirker.

Vil ha kommunalt ansvar

Marianne Borgen har jobbet med barnerettigheter nasjonalt og internasjonalt i 25 år, og mener det er praksisen som er feil, ikke lovverket. Og spesielt ikke når det dreier seg om menneskehandel.

Nå har hun foreslått for Bystyret å opprette en egen avdeling i barnevernet som skal jobbe med asylbarna. Hun vil flytte ansvaret fra UDI til det kommunale barnevernet. Hun er enig med byråden i at alle barn i Norge har de samme rettigheter. Dette er stadfestet både av justisdepartementet, barnekonvensjonen og FNs ekspertkomite for barnets rettigheter.

Unnfallenhet

– Så, hvorfor blir da ikke disse barna tatt hånd om?


- Fordi systemet ikke fungerer. Vi greier ikke å gi barna hjelp og oppfølging. Vi står og ser på, observerer det som skjer. Det er da jeg mener vi står overfor en unnfallenhet som rammer barna. Uteseksjonen har i lengre tid ropt et varsko, men forteller at lite eller ingenting skjer. Dette er barn som lever i stor risiko. Jeg vil derfor ha et eget barnevernsteam som jobber opp mot denne gruppa. Slik at de blir sett, fulgt opp og ivaretatt, sier Borgen.

– Barnevernet har virkemidler

– Dette handler om noe så alvorlig som menneskehandel. Barna styres av bakmenn og unndrar seg hjelp. Hvordan da hjelpe?

– Menneskehandel er vår tids slavehandel. Det har et stort omfang, og det er mye penger involvert. Men selv om barna unndrar seg hjelp, er det vår plikt å hjelpe. Hadde det vært ditt eller mitt barn som var i drift i farlige miljøer i Oslo, og som sa nei til hjelp, ville barnevernet tatt hånd om det. Om nødvendig med tvang. Et barnevernsteam med spisskompetanse på dette vil kunne avdekke og synliggjøre ungenes behov og jobbe for at de faktisk får hjelp. Barnevernet har en lang rekke hjelpemidler som kan brukes både når det gjelder hjelp og omsorg.
– Hensynet til barna må veie tyngst og byråden må sørge for at de får hjelp. Det må drives aktivt oppsøkende arbeid. I dag sviktes disse barna av alle!

Går ikke over

Borgen mener Norge er ett av de landene i verden med lengst erfaring i å ha et barnevern.

– Vi har over 100 års tradisjon for å kunne ta oss av barn som ikke blir tatt vare på av foreldrene. Derfor skulle vi være godt skodd for også å kunne ivareta asylbarnas rettigheter. Men da må utgangspunktet vårt være at vi først og fremst tenker på dem som barn, og ikke som asylsøkere. Disse barna er kasteballer mellom stat og kommune, ingen tar et ordentlig ansvar! Byråden kan ikke bare sitte og vente på en lovendring. Barna er i Oslo, og dette går ikke over av seg selv, fastslår hun.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.