*Nettavisen* Nyheter.

Avantor som byplanlegger

Avantors administrerende direktør Christian Joys har helt rett når han i et intervju understreker at utbyggingen av Spikerverktomten dreier seg om god bydelsplanlegging (Nordre Aker Budstikke, 24. september). At utsikten til beboere på Solsiden eventuelt blir forringet er en helt underordnet sak. Det vi som beboere i Nydalen kritiserer er mangelen på en helhetlig offentlig plan for bydelen, og måten Avantor bruker denne situasjonen på. Vi har en rekke ganger påpekt at mangelen på helhetlig plan gir Avantor anledning til en bit-for-bit taktikk. Det fremmes utbyggingsforslag som enkeltvis kan synes rimelige og akseptable for politiske myndigheter, men som samlet har uheldige konsekvenser for bydelens fremtidige kvalitet. Selvfølgelig har Avantor sine legitime kommersielle interesser. Selskapet er en stor eiendomsbesitter og entreprenør i Nydalen og skal tjene mest mulig penger for sine aksjonærer. Men dette kommer lett i strid med andre legitime interesser. For eksempel beboernes behov for godt nærmiljø, ikke minst med trygge lekeplasser for barn. En samlet offentlig plan skal nettopp ivareta en koordinering og avveining av slike interesser.

Avantor påberoper seg Kommunedelplanen for Nydalen fra 1990. Den planlegger imidlertid en dal bare for næringsbygg. Boliger nevnes heller ikke i Plan- og Bygningsetatens notat fra 1999, "Nydalen vurderinger og anbefalinger på kommuneplannivå". Dette er helt i tråd med Avantors egen konsekvensutredning fra 1998, "Næringsutvikling i Nydalen". Først tidlig på 2000-tallet tok kommunen initiativ til boligbygging, for å unngå en bydel som er død om kvelden. Solsiden ble bygget ut med en betydelig høyere utnyttelsesgrad enn det Bydelsplanen fra 1990 forutsetter. Oslos sentrale politiske myndigheter ønsket at Nydalen burde bli et levende satellittsentrum med bymessig bebyggelse. Med den nye T-banestasjonen, BI, og en rekke kulturbedrifter som etter hvert etablerer seg i området omkring Gullhaug torg har dette mye for seg. Men en ny offentlig plan som kan ivareta utbyggingen i fellesskapets interesse er fremdeles ikke laget.

I sitt planforslag for utbyggingen av Nydalsveien 1626 vender Avantor imidlertid det døve øret til. Avantor ser ikke forskjellen på egen planlegging og en offentlig plan. Ja, hvorfor trenger den offentlig planen noen oppdatering ved offentlige myndigheter når Avantor kan ta seg av dette alene? Avantors bilde av sin egen virksomhet, slik det fremgår i planforslaget, er illustrerende:

Avantor kjenner seg derfor ikke igjen i påstanden om at planlegging og utbygging av Nydalen skjer uten helhetlig plan. Avantor mener tvert om at Nydalen er et sjeldent godt eksempel på at en overordnet offentlig arealplan kan gi et vellykket resultat. Utbyggerne i Nydalen (med Avantor i spissen) har gjennom et langsiktig perspektiv og lojalitet overfor kommunedelplanens intensjoner klart å etablere en ny bydel som nå beviser sin levedyktighet gjennom en stadig økende attraktivitet både for næringsliv, offentlige virksomheter, skoler og boligsøkende (s. 21).

Forslaget til regulering av Nydalsveien 1626 inneholder en serie blokker på 6 etasjer langs Nydalsveien. Det vil bety et stort inngrep i dalens profil, som Kommunedelplanen av 1990 la vekt på å bevare. Den flate dalbunnen blir delt i to av en høy husrekke som atskiller to grønne felt, ett langs elva og ett langs åssiden mot vest. Elva mister en del av sin rolle som den selvfølgelige akse i dalen.

I intervjuet i Nordre Aker Budstikke står Joys frem som en omsorgsfull bydelsfader og taler til rette egoistiske beboere som bare tenker på sine egne private interesser Avantor derimot ivaretar samfunnets felles interesser. Vi er glad for å lese Joys' erkjennelse av ikke å kunne "gjøre som vi (Avantor) vil". Skjønt det er vel en overdrivelse å uttale "at Avantor ikke har tatt et spadetak i Nydalen uten at det har vært søkt om og godkjent av det offentlige". Vi setter i det hele tatt stor pris på at Avantor gjør en innsats for miljøet i Nydalen, selv om vi undrer oss litt over hvordan grønne tak kan tilfredsstille bydelens uttrykte behov for grønne lunger.

Vi tror ikke de planene som Avantor har for Nydalen kan erstatte en oppdatert og helhetlig offentlig plan. Hittil har Nydalen utviklet seg godt og er blitt et meget attraktivt sted både for bedrifter og beboere. For å sikre en fortsatt heldig utvikling er det viktig at Avantors kommersielle interesser ikke fortrenger andre gruppers behov.

Nils Roll Hansen

Håvard Hegna

Solsiden, Nydalen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.