*Nettavisen* Nyheter.

Avklaring som haster

Det har oppstått en ny debatt rundt plassering av aktiviteter og installasjoner i indre havn i Oslo. Oslo Havn ønsker en varmepumpesentral plassert til Ormsundkaia. Det ønsker ikke beboerne på Nedre Bekkelaget.

Konflikter rundt næringsmessige aktiviteter og beboere er kjent i alle havner i større byer. Oslo er selvsagt ikke noe unntak. Men det er en god regel å prøve å begrense sjenansen for beboerne mest mulig, og da er det ikke alltid den første løsningen som er den beste.

En varmepumpesentral vil være et stort pluss for Bjørvika og resten av indre havn. Sentralen er vesentlig for å oppfylle vedtatt miljøoppfølginsplan for Bjørvika. Ved hjelp av sjøvann skal det produseres varme og kjøling som igjen transporteres til kundene via nett. Problemet er at det på kalde dager er nødvendig med tilleggsfyring for å få høy nok temperatur på fjernvannet. Derfor må det monteres en skorstein på 55 meter.

Det er ikke akkurat populært å få i sin nærhet, selv for de som er vant med å ha havneaktivitet i nabolaget.

Byrådet støtter beboerne og ber om en sentral et annet sted i Sydhavna. I et brev til Oslo Havn KF skriver byråd Merete Agerbak-Jensen (H) at både Kneppeskjær og den nylig gjenfylte «Oljebukta» kan være egnede steder for etablering av varmepumpeanlegget.

Et annet element er at så mye som mulig av varmepumpeanlegget bør legges under bakken. Det vil frigjøre arealet til havneformål. En slik alternativ lokalisering innebærer at dagens kaiareal på Ormsundterminalen kan reguleringsmessig sikres som havneareal. Med ett unntak: Den sydligste delen av terminalen mot Ormsundveien bør avsettes til buffersone som vist i Oslo Havns planforslag, skriver Agerbak-Jensen.

Det er mange interesser i Sydhavna. Oljeselskapene lar seg ikke flytte over natta. Samtidig er saken om varmepumpeanlegg noe som haster. Derfor kan det det se ut som en må finne alternativer mellom Sjursøya og Ormsund, eller andre smarte løsninger som ikke kommer i konflikt med Oslo havn, oljeselskapene eller beboerne. Saken er så viktig at Oslos øverste folkevalgte må skjære gjennom og finne en alternativ lokalisering. Og det må skje raskt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.