*Nettavisen* Nyheter.

Avvikler 81 barnehageplasser

Politikerne i Bydel Østensjø har enstemmig vedtatt å avvikle bydelens største barnehage. Årsaken er nye målinger av luftforurensning ved Storgården barnehage, som viser at grenseverdiene for lokal luftkvalitet overskrides.

Både politikere og bydelsadministrasjon har lenge vært klar over problemene med luftforurensning ved Storgården Barnehage på Manglerud. For to år siden ble det etter en kort måling konkludert med at det ikke var helseskadelig for ungene å være ute ved barnehagen. I februar i år ble det foretatt nye målinger og de nye tallene ble forelagt bydelsutvalget på Østensjø mandag denne uken. Politikerne var unisone i sin vurdering. Ingen ønsket å ha en barnehage like ved den sterkt forurensede Ringveien.
Det går ikke an å utsette barn for den luftkvaliteten man har målt der. Vi har ikke noe valg, sa Per Nygaard (SV).

Rørende enige

- Bydelsdirektøren har foreslått en suksessiv avvikling av barnehagen, men det kan bety syv år, og sånn kan det ikke være. Det byr meg i mot å legge ned 81 plasser når vi er i den situasjonen vi er, men vi kan ikke drive barnehage på denne måten. Vi må fortelle Omsorgsbygg at vi har et kjempeproblem her og må skaffe plassene i full fart. Det kan gå hvis vi får lurt til oss to paviljonger til, som vi for eksempel kan plassere ved Eldresenteret, sa Hanne Eldby (SV).
- I denne saken er vi rørende enige. Vi i Høyre vil støtte Oppvekstkomiteens forslag om avvikling av barnehagen, sa Jens Håkon Hauge (H).

Sammenfallende

Det var barnehagestyreren, som etter målingene i 2003, ba om at det ble foretatt en bedre dokumentasjon av luftforurensningsforholdene. Bakgrunnen var den korte måleperioden, at det stadig kom forespørsler fra foresatte om luftkvaliteten vinterstid og at det forelå planer om å bygge ut barnehagen sommeren 2005. De lokale helsemyndighetene ba Helse- og velferdsetaten om at en ny måling skulle bli foretatt. Målingene skulle sammenlignes med resultatene fra den stasjonære målestasjonen på Manglerud, for å finne ut om resultatene var noenlunde sammenfallende. Resultatet viste at forurensningsnivået i Storgården barnehage i stor grad følger nivået ved målestasjonen. Nest etter Løren er Manglerud den målestasjonen som i gjennomsnitt i året måler flest overskridelser av grenseverdien når det gjelder svevestøv.

Skal varsles

En avvikling av de 81 plassene vil selvsagt ta noe tid, og BU vedtok derfor at barnehagen skal varsles de dagene hvor luften er noe, mye og svært forurenset i vinterhalvåret, slik at bruken av utearealene kan vurderes i forhold til forurensningsgrad. Man vil søke å finne mindre forurenset område på disse dagene.
Innen tiltak som reduserer eksponeringen er gjennomført, skal man unngå å plassere flere barn der. Det gjelder utsatte barn og ansatte voksne, som for eksempel er astmatikere eller har alvorlige hjerte og luftveislidelser.
Administrasjonen skal også følge opp relevante tiltak for å redusere luftforurensningen i området, først og fremst ved tiltak som berører biltrafikken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.