*Nettavisen* Nyheter.

Avviser fare for badelivet i Oslo

Den foreslåtte oppryddingen i forurenset sjøbunn i indre Oslofjord vil ikke påvirke badelivet langs Oslos strender, uansett hvilken løsning en velger, mener NIVA.

Oppryddingsmetodene som er foreslått av en kommunal arbeidsgruppe vil skape bedre vannkvalitet enn i dag. Slik forholdene er nå, spres forurensning i sjøen hver dag, skriver Jens Skei ved NIVA i et leserinnlegg i dagens avis.
Et dypvannsdeponi er et lagringssted for masser i et avgrenset område på dypt vann. Ved Malmøykalven er det et basseng med ca 70 meters vanndybde som er naturlig avgrenset med grunnere terskler rundt. Å flytte forurenset bunnslam fra grunnere områder, som stadig påvirkes og spres av skipstrafikk og byggeaktivitet, til et oksygenfattig dypbasseng som i mange år har blitt brukt til dumpeområde for overskuddsmasser og kondemnerte skip, er i følge fagmiljøer en god løsning. Ettersom dette er et basseng omgitt av grunne terskler, vil massene bli liggende her til evig tid. Tildekking med rene masser er en måte å hjelpe naturens egen evne til sedimentering og tildekking. I anleggsperioden må en påregne at vannkvaliteten kan påvirkes lokalt, men dette skal overvåkes nøye, og det settes strenge krav.

Kostnadseffektivt

Det er lokal motstand mot et slikt dypvannsdeponi fordi man er redd for at dette vil påføre befolkningen i området helseproblemer, og at dette vil bety slutten på bademulighetene i Bunnefjorden. Disse bekymringene er grunnløse og ikke basert på reelle risikobetraktninger og faglige vurderinger, i følge Jens Skei.
Det har vært argumentert for at de forurensede sedimentene som skal fjernes, bør fraktes til et landdeponi istedenfor å deponeres på dypt vann i indre Oslofjord. I denne sammenhengen er det viktig å være klar over at den totale oppryddingen bare kan finansieres ved et frivillig "spleiselag" mellom seriøse aktører som Oslo kommune, Oslo Havn, småbåthavnene, Statens vegvesen, utbyggingsselskapene Bjørvika Utvikling og Tjuvholmen KS osv. Norge har mange områder med forurenset sediment som skal ryddes, og det er begrenset med midler som stilles til rådighet. Derfor er det viktig å benytte gode og kostnadseffektive lokale løsninger der de finnes, heter det videre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag