Gå til sidens hovedinnhold

Bader du i Akerselva?

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) forsker på effekten av klimaendinger i Akerselva, og trenger respondenter til en undersøkelse om badevannskvalitet.

AKERSELVA: Klorutslippet i Akerselva i mars kommer til å påvirke Akerselva i flere år. Men også andre forurensningskilder vil påvirke elva i framtiden.

Urbane vassdrag er ofte utsatt for mange trusler som overløp og lekkasjer fra kloakk og industri, urbanavrenning og oversvømmelser.

LES OGSÅ: – Akerselva er død

Klimaendingene, med økt nedbør og ekstremvær, utgjør en tilleggstrussel.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er i gang med et prosjekt i samarbeid med Vann- og avløpsetaten som studerer effekten av klimaendringer på Akerselva.

Prosjektet undersøker risiko for forurensing, samfunnsøkonomiske konsekvenser og mulige strategier for å tilpasse seg et endret klima.

– Det vil koste mer å oppnå samme miljøkvalitet i et endret klima, sier NIVA-forsker Silje Holen.

For å kunne beregne hvor store midler samfunnet bør bruke på å opprettholde en god miljøkvalitet, bør man også vite noe om hvor viktig det er for befolkningen.

– Som en del av dette prosjektet har vi derfor laget en spørreundersøkelse om nytten av god badevannskvalitet i Akerselva som vi håper at folk kan være interessert i å svare på, sier Holen.

Bader du i Akerselva av og til? Da har NIVA stor nytte av at du deltar i en kort spørreundersøkelse på nett: http://kvina.niva.no/websurvey

Reklame

Husker du disse to idiotene?