Gå til sidens hovedinnhold

Badevannskvaliteten får toppkarakter

Forrige tirsdag ble det tatt vannprøver a Oslos badevann og dommen er klar; Badevannet i Oslo er utmerket!

Prøvene er tatt både i ferskvann og i fjorden.

Vannkvalitet i fjorden

Badevannet i fjorden prøvetas hver tirsdag sommeren 2008. Noen av badeplassene, som gjennom flere års overvåking har vist "utmerket" badevannskvalitet, prøvetas kun 1 gang månedlig (siste tirsdag i hver måned).

23 fjorder ble testet og hele 22 av de fikk karakteren Utmerket. Kun Hydrostranda fikk karakteren God.

Se her for fullstendig liste over resultatene

Vannkvalitet i ferskvann

Også i ferskvann får vannene toppkarakter.

De fleste innsjø-badeplassene prøvetas en gang per måned. Dette følger av at de jevnt over har "utmerket" badevannskvalitet.

Vesletjern, Badedammen, Årvolldammen og badeplassene i øvre del av Akerselva prøvetas ukentlig.

I Sognsvann, Bogstadvann og Nøklevann vil man ved badetemperaturer rundt 20 grader kunne få svømmekløe.

Se her for fullstendig liste over resultatene

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene