Gå til sidens hovedinnhold

Barn på dagsorden

Når bydelsutvalget møtes 29. mars står barnehageutbygging på dagsorden.

Nordstrand: Det er klare nasjonale føringer om full barnehagedekning innen 2007, men det ser ikke ut til at det blir full barnehagedekning i Bydel Nordstrand i inneværende år.

Ut ifra den reviderte planen så håper vi å få full barnehagedekning i 2008, men det er selvsagt vanskelig å spå hvor mange barn som kommer. Vi får bare stå på, sier Kari Hove i barnehagekontoret i Bydel Nordstrand.

Tidligere prognose viste en nedgang i antall barn i barnehagealder. Nå viser det seg at antall barn i aktuell alder har steget og at forskjellen mellom tidligere prognose og reelt antall barn er nærmere 400. Økningen av antall barn i førskolealder har gjort det nødvendig med en revidering av barnehageplanen i bydelen.

Bydelen har bestilt paviljonger til midlertidige barnehageplasser for å kunne nå målet om full barnehagedekning fra høsten 2007. Presset på paviljonger er stort og bydelen har ikke fått bekreftet om det blir etablert paviljonger inntil utbygningsprosjektene er ferdigstilt.

Vi har bestilt to paviljonger, en på Lambertseter og en på Nedre Bekkelaget, men vi har ikke fått bestillingen bekreftet fra Omsorgsbygg. Vi håper selvsagt at disse kommer da det vil lette behovet for barnehageplasser noe, sier Hove. Nøyaktige søkertall til høstens barnehageopptak har ikke kommet, men Hove forteller at de har hatt cirka 1000 søkere.

Reklame

Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra