Barndommen følger oss hele livet

Barnehageansatte har verdens viktigste jobber, ifølge e Siw Stenbrenden (bak). Her med Per Arne Markussen, ansatt i Korsvolltoppen barnehage. Barna fra venstre: Magnus, Tiril, Henrik Leon og Nikolai.

Barnehageansatte har verdens viktigste jobber, ifølge e Siw Stenbrenden (bak). Her med Per Arne Markussen, ansatt i Korsvolltoppen barnehage. Barna fra venstre: Magnus, Tiril, Henrik Leon og Nikolai. Foto: FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Alle mennesker trenger å bli sett – særlig små barn. Så de som jobber i barnehagen har en spesielt viktig jobb, ifølge gestaltterapeut Siw Stenbrenden.

– Gi barna den oppmerksomheten de trenger, oppfordrer gestaltterapeut Siw Stenbrenden. Foto: Kristin Tufte Haga

KORSVOLL: – Det å bli sett og anerkjent er viktig for oss alle, og særlig viktig er det at dette skjer allerede de første leveårene. Det underbygger god selvfølelse, og kan være med på å forebygge atferdsproblemer og psykiske lidelser senere i livet. Så i tillegg til foreldrene, har jo også barnehageansatte en ekstremt viktig oppgave – verdens viktigste jobb! sier gestaltterapeut Siw Stenbrenden fra Nordberg.

Hun viser til internasjonal forskning på småbarn og deres første relasjoner, og betydningen av at de nærmeste omsorgspersonene deres er kjærlige, tilstedeværende og at de responderer på barnas behov. Hun viser også til psykolog Lars Smith, og den britiske psykoterapeuten Sue Gerhardts bok «Why love matters».

– Mye bra i barnehagen

– Boken tar for seg mye moderne forskning og litteratur om betydningen av kjærlige relasjoner, og det å se og bekrefte små barn for at de skal kunne utvikle seg optimalt, sier Stenbrenden.

Og nettopp for å underbygge og synliggjøre hvor viktig det å bli sett og bekreftet er, holder hun også kurs i flere av bydelens barnehager.

– Og jeg ser mye bra. Barnehageansatte er generelt veldig flinke til akkurat det å se barn, og å gi dem den riktige oppmerksomheten.

Stenbrenden har hatt egen gestaltterapipraksis siden 2003. Tidligere i Vestfold, men nå på Solli plass i Oslo. Hun forteller at klientene hennes i Oslo stort sett er voksne, ressurssterke og såkalt «vellykkede» mennesker med jobb, familie og venner.

– Mange sliter

– Men flere av dem har likevel møtt veggen – stresset og presset er så stort! Mange sliter med lav selvfølelse, og forsøker å bli enda flinkere, enda mer effektive og vellykkede. Denne streben er nok mye større her i hovedstaden, sammenliknet med mindre steder. Vi blir jo trigget av det å mestre, og mestring er en god drivkraft. Men det skjer at det bikker over. Da blir det ikke lenger en sunn motivasjon, men et krav skapt av oss selv om å være best og flinkest, og da sammenlikner vi oss mye med andre.

– Og ofte, når jeg kommer innpå disse personene, så er det nettopp mangelen på det å bli sett og få anerkjennelse som barn, som blir tydelig, sier Stenbrenden.

– Gi barnet den oppmerksomheten de trenger! Fortell ofte at de uansett er bra nok som de er, og at du er glad i dem uansett, selv om de kanskje ikke er best på skolen, eller kanskje i idretten. Så blir det kanskje greit også som voksen å ikke måtte være de «beste» foreldrene, best på jobb, best av naboene i Birken, eller kanskje ha det fineste huset, eller den dyreste bilen.

– Vi gjør jo mye bra!

– Godt å bli oppmerksom på hva vi faktisk er gode på, sier Ingrid Lillebø (28) i Korsvolltoppen barnehage, etter workshopen med Siw Stenbrenden.

(ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER BILDET)

Korsvolltoppen

(Ingrid Lillebø med Ylva (helt til venstre) og Melissa på fanget – og Siw Stenbrenden på siden. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA)

– Siw hadde observert oss i arbeidet, og ga oss mange tilbakemeldinger. Og ifølge Siw gjør vi mye bra i forhold til det å se og bekrefte barna. Hun trakk frem flere eksempler, og det er fint å få bekreftet at mye av det vi gjør er av god kvalitet!

– Vi jobbet også i grupper, avdelingsvis. Hver og én sa noe man synes man er god på, de andre tilføyet og kom med innspill hvis det stoppet opp for noen. På den måten ble ressursene på avdelingen tydelige.

– Jeg ble også oppmerksom på at egenskaper jeg har som pedagogisk leder påvirker hvordan mine kollegaer handler, forteller Ingrid Lillebø.

– Det ble en spennende kveld. For øvrig stortrives jeg på Korsvolltoppen. Dette er et bra miljø å jobbe i. Her er de ansatte på tilbudssiden. For eksempel, er det sykdom blant de voksne, opplever jeg at alle prøver å yte litt ekstra for å bidra, sier Lillebø som nå er inne i sitt andre år som ped.leder i barnehage.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.