*Nettavisen* Nyheter.

Barnehagedekning i Ullern

I spørsmålet om barnehagedekning kappes politikere fra alle partier om ta æren eller fraskrive seg ansvaret for henholdsvis suksess og fiasko. Helt fra Regjeringskontorene ut til den lokale bydelspolitiker. Sjelden har en uttalt garanti om full barnehagedekning blitt gjenstand for en så solid oppmerksomhet som den Kristin Halvorsen utstedte før siste valg. Det sier mye om viljen, og en del om realismen og kanskje avmakten. Det er mange som må dra dette lasset sammen, og det er i siste instans de lokale forhold og evnen til å gjennomføre som er avgjørende. Bydel Ullern har politikere og en bydelsadministrasjon som har snudd hver sten for å finne kreative løsninger, med utallige tomteforslag, samarbeid med lokale interesser, næringslivet og Oslo kommune sentralt. Det har for én gangs skyld ikke vært spørsmål om penger, en uvanlig luksus for oss som strever med å få budsjettene til å strekke til på andre gode formål.

Hvorfor så lang tid? Når oppfyller vi alles målsetning om barnehagetilbud til alle? For å ta det siste spørsmål først, vi er nok i mål i.l.a. 2008. Årsaken til den underliggende usikkerheten skyldes ulike prioriteringer i søknader og flere alternativer, tilflytting og det faktum at flere melder sin interesse når mulighetene åpner seg og de ser hvor gode tilbud vi har. Det er m.a.o. et bevegelig mål. Bare siden 2004 har vi opprettet i størrelsesorden 500 nye kommunale storbarnplasser. Og i høst får vi ytterligere 70 -80 nye på plass. Det er gjort et kjempeløft.

Hvorfor så lang tid? Det har med økende fortetting i bydelen vår, som ikke lenger har ledige arealer som kan disponeres fritt. Øket bevissthet om vern av grøntarealer og friområder gjør handlingsrommet mindre. Og sist, men ikke minst, det er dessverre få som ønsker nyetablering av barnehager velkommen i sitt nærmeste nærområde. Passe langt unna, men ikke for nær. Et kjent fenomen ("not in my back yard"). Ytterligheten er veier som alle vil ha, men ikke ha. Også andre fellesskaps-funksjoner av langt mykere karakter samler nærmiljøet til protest. Argumentasjonen er ofte god og relevant, så det fordrer igjen av oss politikere og planmyndigheter at vi er flinke til å ligge i forkant med strenge krav til byutviklingen.

Tilgjengelighet, trafikk, parkering, kollektivtilbud, sikre gangveier et sett av virkemidler bare vi blir mye flinkere og kreative til å ta nødvendige grep, fortrinnsvis tidlig nok, men ellers være modige nok når utfordringene melder seg. Samfunnet må stille krav, og det skal stilles krav til samfunnet. Ambisjonene må økes, kreativitet i høysetet, bare da tvinges utviklingen av samfunnet videre i takt med en generell økning av forventninger. Kanskje et paradoks, men slik er det. Det er nærliggende å slå fast at vi har langt igjen, men vi har ikke noe valg. Vi blir flere. Vi krever mer og forventer mer.

Også at barnehagen er der, tilgjengelig og nært, men ikke for nær! Vi har utfordringer og vi tar utfordringen! Det står ikke på viljen, men evnen og handlingsrommet kan diskuteres.

Målet om full barnehagedekning i Ullern er innen rekkevidde.Carl Oscar Pedersen (H)

BU-leder Ullern

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.