Barnehager i Oslo

36.000 barn går i Oslos 790 kommunale og private barnehager. Fem av seks barn i alderen 1-6 år går i barnehage.

36.000 barn går i Oslos 790 kommunale og private barnehager. Fem av seks barn i alderen 1-6 år går i barnehage. Foto: Illustrasjonsfoto: Clipart

Barnehager i Oslo: Hvor finner du kommunale og private barnehager i Oslo? Når er søknadsfristene og barnehageopptakene? Hvilke barnehage i Oslo er den beste? Her hjelper vi deg frem i barnehagejungelen i hovedstaden.

Snarveier til:

Om lag 36.000 barn går i barnehage i Oslo kommune. Dette utgjør fem av seks barn i alderen 1-6 år. Oslo har 790 barnehager, både kommunale og privatdrevne barnehager. 40 prosent av Oslos barnehagebarn har plass i en privat barnehage.

Barnehage har vært et satsingsområde i Oslo de siste ti årene. I perioden 2004-2014 har det blitt opprettet 10.000 nye barnehageplasser.

DittOslo.no skriver mye om barnehager i Oslo. Les nyhetssaker om barnehager her.

Hovedmålene for barnehagetjenestene i Oslo kommune er:

  • Alle barn skal kunne norsk før skolestart.
  • Det skal være høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager.
  • Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og ha kunnskaper om barns språkutvikling.
  • Det skal tilbys barnehageplass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til plass.

(Kilde: Oslo kommune)

Slik fungerer barnehageopptaket i Oslo


Hovedopptaket 1. mars:

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars hvert år, med barnehageoppstart i august samme år. Betaling for barnehageplass løper fra man blir tilbudt plass, og plassen må tas i bruk senest 15. september. Søknader sendes inn via Søknadsportalen for barnehager i Oslo. Du kan sette opp inntil fem navngitte barnehager i Oslo. Det søkes om plass i private og kommunale barnehager på samme portal, men tildelingsprosessen er ulik (se faktaboks).

Lovfestet rett til plass: Den lovfestede retten til plass omfatter barn som søker innen fristen, fyller ett år senest 31. august samme år og som ikke har barnehageplass per 1. mars. Noen unntak gjelder.

Se informasjon fra Oslo kommune for flere detaljer om hovedopptaket.


Supplerende opptak gjennom året:

Ønskes oppstart i barnehage på et annet tidspunkt enn i august gjelder supplerende opptak gjennom året. Plasser som blir ledige i løpet av året fylles opp fortløpende. Ledige plasser tildeles dem som står øverst på ventelistene.

I kommunale barnehager tildeles plasser i det supplerende opptaket i denne rekkefølgen:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak fra barnevern.
2. Barn fra familier med belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming.
3. Søsken
4. Øvrige barn

I det supplerende opptaket gjelder ikke den lovfestede retten til plass.

Se informasjon fra Oslo kommune for flere detaljer om det supplerende barnehageopptaket.

Se også informasjon om søknad om bytting av barnehage.

Hva koster en barnehageplass i Oslo?

Pris: I statsbudsjettet fastsettes hvert år en makspris for hvor mye foreldre må betale for en heldags barnehageplass. I 2014 er maksprisen 2405 kroner. Pris for mat kan komme i tillegg.

Maksprisen gjelder både for plasser i kommunale og private barnehager.

Noen bydeler tilbyr gratis kjernetid (20 timer per uke) for 4-5-åringer. Se hvilke bydeler det gjelder her.

Både kommunale og private barnehager skal tilby søskenmoderasjon og inntektsregulert foreldrebetaling. Priser i kommunale barnehager 2014:

Oppholdsbetaling
for heldagstilbud i
kommunale barnehager
Inntekt til og med
kr 191.808 (2,25G)
Inntekt mellom
kr. 191.808-300.000
Inntekt over
kr. 300.000
1. barn 856,- 2 393,- 2 514,-
2. barn (70 %) 856,- 1 708,- 1 793,-
3. barn (50 %) 856,- 1 251,- 1 312,-

Les mer om pris her.

Hvilke barnehager er best?

Oslo kommune gjennomfører en egen årlig brukerundersøkelse blant foreldre med barn i Oslobarnehagene, for å kartlegge hvordan tilbudet oppleves. Undersøkelsen skal gjennomføres i alle kommunale barnehager, og private barnehager oppfordres til å delta (60 prosent deltok i 2013). I 2013 var gjennomsnittscoren for samtlige barnehager i Oslo i kategorien «Generelt» 5,15 (Skal 1-6).

Se de siste årenes brukerundersøkelser her.

Finn din nærmeste barnehage

Hele Oslo: Pek i kart og se en fullstendig liste over alle barnehager i Oslo (kommunale og private).

Velg bydel:

Du kan også velge barnehage og lese mer om barnehagetilbudet i din bydel. (Vet du ikke hvilken bydel du bor i kan du gjøre et adressesøk her.)

Mer om barnehage

Barnehageplass i Oslo: Oslo kommunes offisielle Facebook-sode for barnehageopptak.

Søknadsportalen: Søknadskjema for barnehageplass i Oslo kommune. Samordnet søk for kommunale og private barnehager.

Barnehagevalg.no: Side der foreldre kan vurdere barnehager og lese andres meninger. Driftes av barnehagevalg AS, som ble startet av foreldre.

Private Barnehagers Landsforbund: Landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Barnehage.no: Magasin som bringer nyheter, reportasjer og annet interessant stoff om barnehager gjennom seks årlige utgivelser. Nettstedet tar temperaturen på en unik og stadig voksende sektor hver eneste dag. (Utgiver: Private Barnehagers Landsforbund).

Kanvas: Privat, ideell stiftelse som driver barnehager.

Studentbarnehagene: Velferdstilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO).

Røde Kors: Ideell organisasjon som driver Mølleplassen Spesialbarnehage.

Montessori: Ideell stiftelse som driver åtte barnehager i Oslo

DittOslo.no skriver mye om barnehager i Oslo. Les nyhetssaker om barnehager her.

Nyheter fra Oslo? Les dittOslo.no!

Har du innspill, tillegg eller andre kommentarer til denne siden? Send oss en e-post!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag