Gå til sidens hovedinnhold

Barneparker legges ned

Bydelsutvalget har bestemt at de kommunale barneparkene i Nordre Aker skal legges ned. - Alle barnehagene er fulle - hvor skal vi plassere barna, sier Serge Joran.

Nordre Aker bydel må spare penger. Derfor legges barneparkene ned i påvente av omfattende barnehageutbygging. Bydelen har ikke penger til å beholde parkene. Stortinget stiller kun med økonomisk tilskudd under den forutsetning av at alle barn er i barnehage. Bydelsutvalget har vedtatt beslutningen og oppfordrer foreldre til å benytte seg av heldagsbarnehager. Alternativet er at de selv tar seg av sine barn på heltid, eller sammen går inn for å drive private parker.

Misfornøyd

Mødrene Jill Iren Nærland og Lotta Olson ser med argusblikk på vedtaket.
- Foreldre som ønsker å tilbringe mer tid med barna sine når de ennå er små, vil nå stå helt uten noen form for tilbud fra høsten av, sier Nærland.
- Barnehageplassene er allerede fulle, desssuten er det utelukket å betale for fulltidsbarnehage dersom man bare skulle være interessert i halv dagplass, forteller hun.
- Det er ofte utskiftninger og mye sykdom blant de ansatte i barnehager. Barna må stadig forholde seg til nye personer, sier Nærland.
Olson er enig. For begge mødrene er det en ypperlig løsning å ha barna tre timer i park og resten av tiden hjemme.
- Her kan barna leke og boltre seg med hverandre i trygge omgivelser. De får akkurat passe dose med sosial kontakt i løpet av en dag, mener de to.
- Ingen kan erstatte den kjærlige kontakten barna får fra foreldrene.

Tomme løfter

Den gamle regjeringen lovte full satsing på barneparker. Det at barneparkene nå må nedlegges stikker sterkt i strid med de løfter som ble gitt. Oppvekstsjef i bydelen, Preben Winger, mener løsningen blir å søke seg inn på vanlig barnehageplass.
- Vi har ikke noe eksakt antall på hvor mange ledige plasser det er til enhver tid. Men det er jo stadig rulleringer rundt om. Vi arbeider blant annet med å utvide barnehagetilbudet slik at flere får plass, forteller han.
- Alternativet blir at foreldrene går sammen om å drive parkene noen timer hver dag på privat basis. Vi oppfordrer folk til å komme med gode idéer om hvordan dette kan løses.

Sint

De berørte parkene er Lofthus Terrasse, Grefsenplatået og Disenstua. Bestefar Serge Joran er sint på vegne av sitt barnebarn som går i Lofthus Terrasse:
- Politikerne må ta til fornuft! sier Joran.
- Man blir fanget i et system der ingen kan hjelpe deg, for så å bli presset inn i et hjørne!

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk