*Nettavisen* Nyheter.

Barns trafikk-sikkerhet

En undersøkelse viser at 138.000 barn i grunnskolen har skoleskyss. Av disse må 12.000 elever daglig ta til takke med ståplass for å komme seg til skolen og hjemover igjen. Når vi også vet at 7000 barn blir skadet på bussen slik at de må være hjemme fra skolen, mener jeg det er særdeles viktig at det innføres setebelteplikt for skolebarn i skoleskyssordningen.

De alvorligste ulykkene på skoleveiene har skjedd når elever krysset veien ved avstigning av skolebussen. Det er ikke å komme forbi at barn er trafikanter med helt spesielle behov. De har problemer med å se over hekker, parkerte biler og andre utsiktshindringer, og barna kan være vanskelig å oppdage for andre trafikanter. Derfor er det viktig at holdeplasser som benyttes av skolebussene tilrettelegges for trygge på- og avstigninger og kryssing av vei. Samtidig ser jeg nødvendigheten å bygge ut gang- og sykkelveier, slik at både barn og eldre kan oppleve trygghet ved ferdsel i nærmiljøet, og at de lærer å bruke dette aktivt.

Trygg Trafikk har gjort en flott innsats i mer enn 50 år for å gi barn og unge en god trafikkopplæring. De har sett at trafikkopplæring må starte tidlig, helst lenge før barna skal ut i trafikken på egenhånd. Derfor er barnehage og skole viktige arenaer for å lære barn trafikkunnskap. I forbindelse med Nasjonal Transportplan, som nylig er vedtatt på Stortinget, tok enkelte til ordet for en egen barnas transportplan. Arbeiderpartiet mener imidlertid at barn er en del av det daglige pulserende samfunnslivet, og de derfor skal integreres i alt vi gjør, i alt vi tenker, hele tiden, overalt.

Eirin Faldet (Ap)

Stortingsrepresentant

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.