Gå til sidens hovedinnhold

Bedre enn fryktet

Bydelsdirektøren i bydel Alna har en stor jobb å gjøre med neste års budsjett. Likevel er han middels fornøyd med budsjettforslaget fra byrådet.

- Jeg oppfatter budsjettforslaget som bedre enn fryktet. Det blir ingenting av det varslede effektiviseringskuttet, noe som er bra.
Bydel Alna er enn av bydelene i Oslo med størst underskudd og har måttet foreta store omlegginger for å spare inn penger. Blant annet måtte bydelen redusere det samlede aktivitetsnivået, og i tillegg å omprioritere betydelige beløp i 2006 for å dekke inn kostnadene ved nye behov og nødvendige merkostnader ved vedtatt drift.
- Det er en stor jobb som ligger foran oss. Vi må se på muligheter til videre effektivisering av bydelen og eventuelle muligheter til inntjening.
Bydel Alna er nødt til å finne muligheter til å dekke underskuddet som kommer opp til 45- 50 millioner kroner.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus