Gå til sidens hovedinnhold

Bedre etikk på sykehjem

Seks sykehjem i Oslo deltar i prosjektet «Etikk i våre hus». Lambertseter sykehjem og Ryenhjemmet er to av dem.

OSLO: Gjennom prosjektet har de seks sykehjemmene samarbeidet om å heve den etiske kompetansen og bidra til økt refleksjon hos de ansatte.

De ønsker å heve «hverdagsetikken» og sikre god kvalitativ faglig omsorg for beboerne ved sykehjemmene.

– Jeg føler jeg har våknet opp, og gleder meg til å gå på jobb! er tilbakemeldingen fra en ansatt ved et av sykehjemmene

Etikkarbeid gir resultater

Det meldes om nedgang i sykefraværet og bedre trivsel. Ansatte er mer lydhøre og lyttende overfor hverandre, som igjen medfører mere ro i avdelingene. Medarbeidere har sluttet å gjøre ting automatisk, og mange sier de opplever sin hverdag mer interessant og givende.

Representanter fra hvert av de seks sykehjemmene har sammen dannet en klinisk etikk-komité kalt KEKK2.

Komiteen består av hjelpepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter, vernepleier, undervisningssykepleier, avdelingsledere, områdesjef, fagetiker og prest.KEKK2 skal både fungere som en klinisk etikk-komité for de seks sykehjemmene, samt at deltakerne i komiteen skal bringe kunnskap og kompetanse tilbake til eget arbeidsted.

Velger selv

Hvert sykehjem har selv valgt måten etikkarbeidet skal gjennomføres på hos dem. Flere av sykehjemmene hadde allerede fokus på etikk og hadde jobbet med dette en stund da prosjektet «Etikk i våre hus» startet våren 2010. .

Lokal tilpasning, bruk av ulike metoder og verktøy samt samarbeidet mellom de seks sykehjemmene har vært viktige suksesskriterier. Å dra veksel på hverandres erfaring og kompetanse har vært meget nyttig.

Reklame

Husker du disse to idiotene?