*Nettavisen* Nyheter.

Bedre nærmiljø med ny restaurant

Nordstrands Blad har satt søkelys på McDonalds planer om en familierestaurant på tomta Østensjøveien 72/74 på Bryn. Avisa utfordrer oss til å presentere hvorfor vi mener det er riktig å gi grønt lys for et slikt tilbud. Det er en utfordring vi mer enn gjerne tar!

Østensjøveien 72/74 er ingen pryd for nærmiljøet slik området ligger i dag. Tomta er svært støybelastet og består for en stor del av asfalterte områder, med innkjøring fra både Østensjøveien og Johan Evjes vei. Eksisterende bygninger har ikke blitt brukt til bolig på mange tiår og er i dag i bruk som pizzabakeri.

Våre planer går derfor ikke bare ut på å bygge en familierestaurant, men å opparbeide hele tomta til noe langt mer attraktivt for nærmiljøet enn i dag både estetisk, trafikksikkerhetsmessig og miljømessig.

Vi legger opp til omfattende beplantning alt areal rundt den planlagte bygningen som ikke benyttes til parkering/ gangareal skal opparbeides til parkmessig standard. Det vil bli bare én adkomst (fra Johan Evjes vei), noe som vil rydde opp i dagens rotete trafikkforhold rundt eiendommen og øke trafikksikkerheten. Alle andre grenser fra tomta ut mot veiene vil bli skjermet med beplantning. Vi er glad for at Samferdselsetaten i Oslo kommune i sin høringsuttalelse sier at de ser positivt på våre forslag om trafikktekniske tiltak og øvrig opprusting av forholdene på tomta.

Selve restaurantbygget vil bli plassert så langt fra krysset Østensjøveien/ Johan Evjes vei som mulig. Bygget vil bli mindre dominerende enn eksisterende hus på tomta, og innordne seg bebyggelsestypen i området. Eiendommen vil samlet sett bli åpnere, luftigere og med vesentlig mer tiltalende enn i dag.

Noen har fryktet at en McDonalds restaurant betyr et "drive-thru"-tilbud som tiltrekker seg mye mer trafikk til området enn i dag. Dette er ikke tilfelle. Det er ikke planlagt en "drive-thru"-løsning ved denne restauranten det vil bli en ren nærmiljø-restaurant, i første rekke for beboere på Bryn, Manglerud, Høyenhall og Nordre Skøyen.

Erfaringen fra etablering av McDonalds-restauranter andre steder, er at det blir et populært tilbud blant beboerne i området ikke minst barnefamilier. Vi ønsker sterkt å bidra til at Bryn og nærområdene blir et enda mer attraktivt sted å bo. Derfor vil vi at denne tomta skal gå fra å være et problem til en ressurs for nærmiljøet. Vi er også innstilt på å støtte fremtidige tiltak for å bedre trafikk- og støyforholdene i området bygging av gang- og sykkelveger, og en framtidig Manglerudtunnel.

Jeg vil oppfordre alle til å studere bildet som følger med dette innlegget av tomta slik vi vil opparbeide den og så ta seg en tur til Østensjøveien 72/74 og se hvordan forholdene er i dag. Jeg er sikker på at vi sammen med bydelen og beboerne i området kan finne fram til en løsning som alle parter er tjent med.

Margaret Brusletto,
McDonalds Norge AS

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.