Befaring i skjult verden

Mandag var en entusiastisk gjeng på befaring i Kongshavn. Nå håper Gunnar Pedersen dette kan bidra til verning av området.

Kongshavn: Mandag var representanter fra Eikabergtinget, fylkesmannen og Oslo kommune på befaring i forbindelse med planene om ny avkjøring til Sydhavna

Statens vegvesen ba oss velge mellom pest og kolera; enten måtte de sprenge i Ekebergskråningen eller så måtte de bygge bru over Kongshavn, forteller Jon Markussen fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Spesielle Ekeberg

Fylkesmannen og byantikvaren har i høringsuttalelsen gått inn for en løsning som legger kollektivtrafikken langs Havneveien i stedet for langs Mosseveien som i dag. Dermed kan Mosseveien bli to felt smalere, noe som ifølge fylkesmannen vil muliggjøre en avkjøring til Sydhavna som verken går ut over Ekebergskråningen eller Kongshavn.

På mandagens befaring fikk Eikabergtinget vist fram grotten i Kongshavn og restene av helleristningene og varietéscenen.

Denne befaringen har gitt oss et lite glimt inn i en skjult verden, sier Jon Markussen.

Det er masse lokale kulturverdier i området som hver for seg bidrar til en helhet som gjør Ekeberg veldig spesielt, Lars Erikstad fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

Skår fra stentøy

Det var Gunnar Pedersen, Jens Treider, Dagne Groven Myhren og Reidar Rasch fra Eikabergtinget som ledet befaringen i Kongshavn. De øste av kunnskap om området. Jens Treider og Jon Markussen gikk inn i grotten i Kongshavn hvor de blant annet fant et skår av hollandsk stentøy som kan stamme fra 1920-tallet. Grotten er i dag delvis gjenfylt med jord og gammelt skrot. Delegasjonen var svært interessert i grottens historie og var enige i at grotten burde graves ut. Eikabergtinget vil nå trolig kontakte byantikvaren for å se på muligheten for en utgraving.

Morsomme jettegryter

Jettegrytene i Kongshavn og i Bjeringbakken er ikke unike, men de ble funnet veldig tidlig i norsk geologisk historie. De betraktes derfor som en kuriositet i geologiske miljøer. Dette er et veldig morsomt geologisk felt fordi det ble funnet så tidlig. Det er ikke så mange steders som er så tilgjengelige, for eksempel til undervisning som her, sier Lars Erikstad.

Ned mot jernbanelinjen ligger det spor etter flere jettegryter. Tydelige spor etter isens skuringer kan ses på fjellveggen.

Her burde man sjekke om jettegrytene fortsatt er intakte. Man skal ikke se bort fra at det ligger flere jettegryter her enn dem vi ser spor av, sier Lars Erikstad.

Hele delegasjonen var fornøyd med turen og Gunnar Pedersen håper nå på hjelp til å verne området for all framtid.

Det er fantastisk at man kan få koordinert så mange entusiastiske mennesker hit i dag. Jeg håper man får fram alle verdiene i området og at denne flokken kan bidra til å få området vernet, sier Gunnar Pedersen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.